07 September 2020

Høyre vil avvikle gratisprinsippet i høyere utdanning

Høyre vil avvikle gratisprinsippet i høyere utdanning

I dag har Høyre presentert førsteutkast til nytt partiprogram. Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer sterk på at gratisprinsippet i høyere utdanning er fjernet fra deres forslag. I tillegg vil de innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 7/9-20

– Gratis utdanning sikrer alle like muligheter til å ta utdanning. Når Høyre nå går inn for å avvikle gratisprinsippet i høyere utdanning, er det en gradvis innføring av skolepenger, som vil sende tilgangen til utdanningen flere tiår tilbake, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon

I dagens partiprogram står det «Gratisprinsippet skal videreføres» og i forslaget til nytt program, er dette fjernet. Høyre har i alle år ønsket at Norge skal være en kunnskapsnasjon og at å investere i kunnskap er en investering for Norge. I regjeringsplattformen som Høyre styrer etter står det at “Regjeringen vil: Videreføre gratisprinsippet i høyere utdanning”.

I tillegg ønsker Høyres programkomité å «Innføre en studieavgift for studenter som kommer utenfra EØS-området og Sveits»

Høyre har tidligere uttalt at verdens utfordringer løses gjennom samarbeid, og at Norge skal være en kunnskapsnasjon. Nå vil de bremse dette opp gjennom betalingsmurer for norske og internasjonale studenter, sier Trohjell.

I programforslaget er det flere forslag som er positivt for studenter, men i dag kommer de i skyggen av forslaget om fjerning av gratisprinsippet, og innføring av skolepenger for internasjonale studenter.

– Vi reagerer sterkt på at Høyre åpenbart vil avvikle gratisprinsippet og begrense mulighetene til å ta høyere utdanning. Høyre må investere i utdanning! avslutter Trohjell.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no