28. juli 2022

Mangler over 15.000 studentboliger

Mangler over 15.000 studentboliger

Årets studentboligundersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at kun 14,6% av landets studenter får tilgang til en studentbolig. Det blir flere studenter, samtidig som studentboligbyggingen står stille. Nå må stat, kommune og studentsamskipnadene samarbeide om å bygge flere studentboliger!

Pressemelding fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) 28/7-22

-Vi mangler nå over 15 000 studentboliger for å nå målet om at 1 av 5 studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet. Vi har sett en historisk satsning på studentboligbygging fra regjeringene de siste årene. Likevel får mindre enn 15% av studentene tilgang på studentbolig. – Det forteller Maika Marie Godal Dam, leder av NSO.

NSOs studentboligundersøkelse 2022

De siste årene har antall studenter økt, men antallet nye studentboliger som bygges har ikke holdt følge. Det er i år en nedgang på 0,15% sammenliknet med fjoråret. På toppen av det hele rives en rekke eksisterende studentboliger, fremfor å oppgraderes.

-Pilene peker feil vei! For å få opp dekningsgraden er vi nødt til å bygge enda flere nye studentboliger og ta vare på de boligene vi allerede har, sier Dam

Alle studenter bør ha tilgang på et godt, trygt og rimelig sted å bo under studietiden, uavhengig av studentenes geografiske, økonomiske og sosiale forhold. Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk tiltak for å sikre lik tilgang til høyere utdanning.

- Studentboliger sikrer studenter tryggere og rimeligere steder å bo. Det er ikke en selvfølge med dagens boligmarked. Vi må derfor satse mer på studentboliger, sier Godal Dam.

Studentboliger kommer hele samfunnet til nytte, da det er med på å avlaste det private leiemarkedet. Det kan virke prisregulerende i et allerede presset boligmarked.

- Flere studentboliger kommer oss alle til gode. Flere studentboliger reduserer presset på det private leiemarkedet og bidrar til å redusere leieprisene, sier Dam.

For å få økt antallet studentboliger, krever det et samarbeid mellom stat, kommune og studentsamskipnad. Staten må bidra med tilskudd til bygging av nye boliger, og til oppgradering av eksisterende studentboliger. Kommunen må bidra med rimelige tomter, og hurtige prosesser. Studentsamskipnadene må på sin side gjennomføre selve byggingen.

-Vi er ikke fornøyde med at det på over halvparten av studiestedene i Norge fremdeles mangler studentboliger. Vi forventer nå at stat, kommune og studentsamskipnadene samarbeider om å få satt spadene i jorda! avslutter Dam.

Kontaktperson


Maika Marie Godal Dam
Leder

E-post: leder@student.no
Tlf: 95792556

Mer informasjon


Vedlegg


Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no