Skip to main content
01 July 2024

Ny studentleder: Studentøkonomi er første prioritet

Ny studentleder: Studentøkonomi er første prioritet

I dag tok Kaja Ingdal Hovdenak over som leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Det nye arbeidsutvalget skal nå lede studentbevegelsen i et spennende år hvor studentstemmen blir enormt viktig.

Pressemelding fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) 1/7-24

Vi går inn i et spennende år, hvor vi håper at regjeringen, sammen med SV, fortsatt satser på økt studiestøtte. Jeg håper på at dette er året hvor vi knytter studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden (G), med mål om 1.5 G, sier NSOs leder Kaja Ingdal Hovdenak.

Selv om studiestøtten er prisjustert, dekker studiestøtten 20 prosent mindre av studentenes utgifter sammenlignet med for 20 år siden. Det viser Akademikernes rapport fra tidligere i år.

Det er åpenbart et behov for en ny tilnærming til justering av studiestøtten. Derfor kommer vi med en løsning til politikerne. Studiestøtten bør være som andre offentlige ytelser og justeres etter folketrygdens grunnbeløp, fortsetter den ferske studentlederen.

De viktigste sakene det nye arbeidsutvalget skal jobbe med er at studenter får den økonomiske støtten som gjør at de kan prioritere studiene, at studenters rettigheter blir ivaretatt og at partiene vil prioritere studenter og høyere utdanning fremover.

Dette året meisler partiene ut hvordan fremtidens samfunn skal formes. Her er den nye lederen tydelig på at investering i kunnskap og studenter er ekstremt viktig.

Den viktigste pilaren for partiene og regjeringen bør være kunnskap, nå og i neste stortingsperiode, slik at vi fortsetter omstillingen til et kunnskapssamfunn, avslutter Ingdal Hovdenak.

NSOs arbeidsutvalg 2024/25:

Kaja Ingdal Hovdenak (leder)
m: 957 92 556

Elida Linnea Slettum (nestleder)
m: 982 25 999

Harald Bolstad Evensen (fag- og forskningspolitisk ansvarlig)
m: 982 25 996

Maiken Køien Andersen (fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig)
m: 982 25 994

Nora Rymoen Houidi (internasjonalt ansvarlig)
m: 982 25 995

Sigve Næss Røtvold (velferds- og likestillingsansvarlig)
m: 982 25 997