01. desember 2022

Store endringer for opptak til høyere utdanning

Store endringer for opptak til høyere utdanning

I dag fikk vi et forslag til et nytt system for opptak til høyere utdanning som foreslår flere store endringer. Norsk studentorganisasjon (NSO) synes at det er mange gode forslag, men er skeptiske til forslaget om en standardisert opptaksprøve som en vei inn i høyere utdanning. 

Et offentlig utvalg har nå foreslått en ny ordning hvor man skal ha to veier inn i høyere utdanning. En som baserer seg på karakterer fra videregående og en som baserer seg på en standard opptaksprøve. NSO er positive til å ha flere veier inn i høyere utdanning, men skeptiske til opptaksprøve som metode.  

-Alle skal ha like muligheter til å kunne komme inn i høyere utdanning. Vi er redde for at en opptaksprøve vil favorisere en spesifikk gruppe, nemlig de som er flinke til å pugge og har nok ressurser til å forberede seg til en slik prøve, sier Maika Marie Godal Dam, leder av NSO.  

Forslaget til utvalget bevarer i stor grad reglene for hvordan man kvalifiserer seg til høyere utdanning, samtidig som de viderefører karakterer som hovedmåten for å rangere søkere. For NSO har det vært viktig at det som funker godt i dagens system skal videreføres.  

-Det er viktig at systemet oppleves som rettferdig. Vi er derfor fornøyde med at utvalget anbefaler å videreføre reglene for å kvalifisere seg til høyere utdanning og at karakterbasert opptak er hovedregelen, sier Godal Dam.  

Utvalget har nå foreslått store endringer, og NSO forventer at vi som studenter får være med videre i utviklingen av det nye systemet for opptak til høyere utdanning. 

-Vi håper på god dialog med regjeringen i det videre arbeidet, for å sammen sikre det mest rettferdige opptakssystemet for fremtidige studenter, avslutter Godal Dam. 

Kontaktperson


Maika Marie Godal Dam
Leder

E-post: leder@student.no
Tlf: 95792556

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no