Skip to main content
15 February 2023

Studenter jobber mer og studerer mindre

Studenter jobber mer og studerer mindre

I dag kom tallene fra Studiebarometeret. Den viser at studenter bruker nesten en halvannen time mer på betalt arbeid, enn for to år siden. Norsk studentorganisasjon (NSO) er bekymret over at studenter bruker stadig flere timer på betalt arbeid ved siden av studiene.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 16. februar 2023 

-Vi er ikke overrasket over at studenter må jobbe mer, det er noe vi har advart mot lenge. Vi er bekymra for at deltidsjobben går utover studiene, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam.

I Studiebarometeret pekes det på at inflasjonen kan være årsaken til at studenter bruker nesten en halvannen time mer på betalt arbeid, enn for to år siden. Samtidig viser en SSB-rapport at sannsynligheten for å stå på eksamen, øker om studentene jobber mindre.

-Studentenes økonomi har gått nedover de siste 30 årene, og økt inflasjon presser studentøkonomien ytterligere. Nå må studiestøtten økes til 1.5G og knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, sånn at studentøkonomien ikke er like sårbar for økte priser i fremtida, sier Dam.

Studiebarometeret viser at studenter er mindre fornøyd med sitt sosiale miljø enn før, og har mindre kontakt med sine medstudenter. Dette mener NSO har en sammenheng med at studentene jobber mer.

-Vi er jo studenter for å studere. Da sier det seg selv at studenter får et dårligere læringsmiljø og lavere motivasjon når de ikke kan prioritere tiden sin til å studere, avslutter Dam.

Mer Info om studiebarometeret:
Studiebarometeret er en årlig undersøkelse som ser på utdanningskvaliteten i høyere utdanning, og blir gjennomført av NOKUT. Studiebarometeret peker på lange trender om studentenes tilfredshet med sitt studieprogram.