Skip to main content
17 June 2024

Studenter jubler for bygging av flere studentboliger og 50% rabatt på tog

Studenter jubler for bygging av flere studentboliger og 50% rabatt på tog

I dag presenterte regjeringspartiene og SV sin enighet om revidert nasjonalbudsjett. Forhandlingspartnerne prioriterer bygging av flere studentboliger og at studenter får bedre muligheter til å reise miljøvennlig med tog. NSO jubler og kaller det et stort gjennomslag for norske studenter. 

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 17. juni 2024      

- 50 % rabatt på tog vil ha betydelig innvirkning på lommeboka vår. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser at de prioriterer like muligheter til utdanning ved å sikre bedre studentøkonomi, sier en fornøyd leder av Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther.

- Regjeringen og SV har hørt NSOs varsko om boligkrise på alvor. Satsningen de kommer med her vil være med å redusere boligkøene for framtiden, fortsetter Sæther. 

Studentgjennomslag i avtalen:

  • Øke antall studentboliger med 185 til totalt 1835 studentboliger i 2024. 
  • Økning i lånerammen til Husbanken: 500 millioner mer i lånerammen til studentboliger.
  • Ideelle aktører kan få lån i Husbanken til bygging av studentboliger.
  • Nasjonal studentrabatt på tog: 50% på både enkeltbilletter og periodebilletter
  • Lovfesta rett til 75 % rabatt på tannbehandling for 25- og 26-åringer (på lik linje med unge voksne opp til 24 år) fra 1. juli