19 March 2021

Styring av statlige universiteter og høyskoler må bidra til økt kvalitet

Styring av statlige universiteter og høyskoler må bidra til økt kvalitet

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler. Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener meldingen svarer på mange av utfordringene i sektoren, og ber Stortinget ta seg tid til en grundig gjennomgangen av finansieringssystemet. Det ligger mange muligheter i finansieringssystemet til å gjøre viktige endringer for høyere kvalitet og større mangfold i norsk høyere utdanning.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 19/3-21

NSO har etterlyst en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet for høyere utdanning, og er glad regjeringen varsler at de vil følge opp dette. Det overordnede målet med finansieringssystemet må være å styrke kvaliteten i forskning, undervisning og formidling.

Det har lenge vært flere diskusjoner rundt finansieringssystemet. Spesielt knyttet til etter- og videreutdanning og arbeidslivsrelevans samt om utdanningsløp ligger i riktig finansieringskategori. Nå er det viktig at Stortinget tar muligheten og ser hele finansieringssystemet under ett, og ikke bare legger til enkeltkomponenter, sier Felipe Garcia, nestleder i NSO

NSO mener også det er positivt at regjeringen vil fastsette institusjonsvise mål og styringsparametere. Dagens styringssystem, der alle statlige institusjonene er ilagt de samme rammene og parametere, vil kunne resultere til at man får helt like institusjoner. Dette er i tråd med NSOs ønske om ulike faglige profiler på ulike institusjoner og styringssystemet må legge opp til det.

Gjennom utviklingsavtaler burde institusjonene få muligheten til å utvikle seg etter eget ønske og egne strategier innenfor få overordnede mål gitt av departementet. Det vil gjøre det mulig med en mer mangfoldig sektor, med ulike faglige profiler, sier Felipe Garcia

I styringsmeldingen foreslår regjeringen at flere institusjoner kan tilby rettsvitenskap, psykologi og teologi.

Når regjeringen nå vil åpne for at flere kan tilby profesjonsstudier i rettsvitenskap, psykologi og teologi må kvaliteten i utdanningene være fokus, sier Felipe Garcia

Tidligere i år ble det kjent at regjeringen har besluttet å slå sammen direktorater og statlig eide aksjeselskap og opprette et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse.

Det viktigste for studentene er at direktoratene får klare og tydelige definerte oppgaver som legger godt til rette for kompetanse- og kunnskapsforvaltning. NSO mener direktorater for høyere utdanning burde ha spesialiserte arbeidsområder, men ikke med et for bredt omfang, sier Felipe Garcia.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no