14 February 2023

Utdanningskvalitet fortsatt i høysetet

Utdanningskvalitet fortsatt i høysetet

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) er i dag vedtatt i Stortinget. Norsk studentorganisasjon (NSO) har fått flere viktige gjennomslag, som vil styrke kvalitet i høyere utdanning i fremtiden. Her har norske studenter blitt hørt!

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 14. februar 2023   

Et av studentgjennomslagene kom gjennom en merknad fra en samlet utdanningskomite. Komiteen leverte og fikk vedtatt merknaden som sier at utdanningskvalitet fortsatt skal være et hovedmål i langtidsplanen.

-Jeg er veldig glad for at Stortinget er enige med norske studenter i at kvalitet er helt sentralt uavhengig av hva, hvor eller hvordan du studerer, sier NSOs leder Maika Marie Godal Dam

LTP er regjeringens og utdanningssektorens politiske veikart for høyere utdanning og forskning i et langsiktig perspektiv, og sier noe om hvilke prioriteringer regjeringen mener er viktigst for kunnskapsutvikling i årene fremover.

NSO har fått flere sentrale gjennomslag i denne planen. Stortinget har blant annet vedtatt følgende merknader med flertall:

  • Legge til rette for internasjonalisering av og i høyere utdanning, både i Norden, Europa og med resten av verden, og understreker viktigheten av forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og lav- og mellominntektsland i det globale sør.
  • Viktigheten av stabil og forutsigbar grunnfinansiering av høyrere utdanning, og en reduksjon av finansieringskategorier.
  • Etableringen av rammer for forskningsetikk ved økt privat finansiering av høyere utdanning og forskning.

-Dette er viktige gjennomslag som uten tvil vil styrke utdanningskvaliteten og akademia som helhet i flere år fremover. Langtidsplanen er blitt mer ambisiøs enn regjeringens opprinnelige forslag, og det er vi veldig fornøyd med! Det sier Godal Dam.

Til tross for gjennomslagene, er det ikke alt som er på plass. NSO har i prosessen med langtidsplanen pekt på fraværet av forpliktelser når det kommer til å realisere målene. De foregående langtidsplanene har inneholdt forpliktende opptrappingsplaner, noe som nå mangler. Nå er det opp til regjeringen og Stortinget å på eget initiativ komme med konkrete tiltak og bevilgninger.

-Dessverre vil ikke disse studentseierne bli realisert uten finansiering. Vi forventer derfor at Stortinget og regjeringen følger opp egne vedtak i langtidsplanen, også når pengene må legges på bordet, avslutter Maika Marie Godal Dam

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no