Du er her: Student.no > ESU Board Meeting 70, Bergen 2016 > Global Student Voice and ESU BM70 helper

Global Student Voice and ESU BM70 helper

Click here for English

NSO søker studenter som har lyst å hjelpe oss å arrangere Board Meeting (generalforsamling) og seminaret Global Student Voice i Bergen 9.-14. mai 2016.

Å være hjelper under arrangementet blir en spennende opplevelse og en nyttig erfaring fra internasjonal studentpolitikk. Det kommer studenter fra hele verden. Det er sosialt, gøy og garantert verdifullt.

Arrangementet er i regi av Norsk studentorganisasjon og European Students’ Union (ESU).

Vi dekker mat, og eventuell overnatting ved behov. Alle hjelpere mottar en skriftlig attest  etter arrangementet.

Aktuelle hjelpere må ha tilhold i Bergen.

Det er behov for hjelpere til blant annet å

  • Sørge for at deltakerne trives under oppholdet.
  • Sørge for at deltakerne og arrangørene har alt de trenger.
  • Svare på praktiske spørsmål.
  • Løse uforutsette utfordringer underveis.
  • Teknisk bistand i konferanselokalet.

All nødvendig opplæring blir gitt.

Klikk på lenken under for å melde din interesse for å være hjelper , så kontakter vi deg.


NSO is seeking students who would like to help us arranging the Board Meeting of the European Students’ Union (ESU) and the Global Student Voice seminar in Bergen, from the 9th to the 14th of May 2016.

Being a volunteer during the event will be exciting and a useful experience from international student politics. You’ll meet students from all over the world. It will be social, fun and worthwhile.

The event is a collaboration between the National Union of Students in Norway (Norsk studentorganisasjon – NSO) and the European Students’ Union.

We cover food, and accommodation if needed. All helpers receive a written confirmation after the event.

Prospective helpers must reside in Bergen.

We need helpers for tasks such as

  • Make sure all participants are enjoying their stay.
  • Make sure participants and organisers have everything they need.
  • Answer practical questions from participants.
  • Resolve unforeseen situations.
  • Technical assistance at the venue.

Click the link below if you would like to be a  helper, and we will contact you.