Semesteravgift

Hva er semesteravgiften?

Alle som tar høyere utdanning i Norge betaler hvert semester en avgift. Pengene går til studentsamskipnaden, som bruker dem på velferdstilbud for studentene.

I henhold til lov om studentsamskipnader* skal alle studenter betale semesteravgift. Derfor krever utdanningsinstitusjonene at du betaler avgiften før du melder deg opp til eksamen.

Semesteravgiften er alltid den samme for alle studenter som er tilknyttet samme studentsamskipnad. Det er styret til den aktuelle studentsamskipnaden som bestemmer størrelsen på avgiften. Halvparten av styremedlemmene i studentsamskipnaden er studenter.

Hva går pengene til?

Størstedelen av semesteravgiften går vanligvis til helse- og rådgivningstjenester som studentsamskipnaden tilbyr studentene, i tillegg til drift av lokale studentorganisasjoner (studentidrett, studentkultur, studentmedia, med mer).

Studentdemokratiene ved institusjonene som er tilknyttet studentsamskipnaden bestemmer fordelingen av semesteravgiften som går til studentorganisasjonene (ofte gjennom et såkalt velferdsting).

Det er vanlig at utdanningsinstitusjonene krever inn kopiavgift samtidig med semesteravgiften. Kopiavgiften er imidlertid ikke en del av semesteravgiften, og varierer avhengig av hvor du studerer.

Det er også vanlig at du får mulighet til å betale et beløp til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) samtidig som du betaler semesteravgiften. Du bestemmer selv om du ønsker å støtte SAIH ved å betale dette beløpet.

*Betaling av semesteravgiften er nærmere regulert av Forskrift om studentsamskipnader, Kapittel 7.