Du er her: Student.no > Ekstraordinært landsmøte 2020 > Gjennomføring av ekstraordinært landsmøte

Gjennomføring av ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte 2020 avholdes digitalt 18. april.

Fordi landsmøtet er utsatt på grunn av korona-krisen kommer det til å bli et ekstraordinært, elektronisk, landsmøte lørdag 18. april for å gjennomføre nødvendige valg av arbeidsutvalg, sentralstyre og kontrollkomite. Det anses som nødvendig å gjennomføre disse valgene for å være sikret at organisasjonen er operativ når inneværende valgperiode er over 1. juli.

Valg av øvrige komiteer kommer til å skje når det blir mulig å gjennomføre et fysisk landsmøte. Når dette blir avhenger av når helsemyndighetene bestemmer at det igjen er forsvarlig å samles.

Oppdatert informasjon om ekstraordinært landsmøte blir fortløpende lagt ut på denne siden.

E-postadresser til delegatene

E-postadressene vi tar utgangspunkt i er fra delegatlistene som medlemslagene har sendt oss. Vi er i gang med å kontrollere at vi har riktige e-postadresser til alle, og kommer til å ha dialog med delegasjonslederne for å sikre at opplysningene våre stemmer. Dersom en vara må stille for en delegat må vi få eksplisitt beskjed om dette via delegasjonsleder.

Personvalg

Valgene den 18. april gjennomføres gjennom at alle delegatene mottar en e-post med et unikt passord (tilsvarer en stemmeseddel) og en prosjekt-ID som benyttes til å avgi stemme i et elektronisk skjema. Valget er anonymt og det er bare mulig å avgi én stemme.

Delegatene må også holde av 19. april i tilfelle for eksempel tekniske problemer skulle forårsake at valgene ikke kan gjennomføres 18. april.

Hvert valg utføres innenfor et forhåndsbestemt klokkeslett. Når stemmer er avgitt i et valg, blir det pause mens valget telles av kontrollkomiteen, som så kunngjør valgresultatet. Etter kunngjøringen blir det igjen en pause mens neste valg forberedes, og det sendes ut nye e-poster for å stemme i det valget. Vi legger opp til at valgene skal gjennomføres fra kl. 10:00 til kl. 15:00, men det kan bli endringer i disse klokkeslettene. Endelige klokkeslett vil reguleres av tidsplanen for ekstraordinært landsmøte.

Følg lenken i e-posten eller gå til https://stem.student.no. Du vil da kunne skrive inn prosjekt-ID og passord. Inne på nettsiden får du opp en liste over alle kandidatene i det aktuelle valget. Disse rangerer du i den rekkefølgen du foretrekker. Nummer 1 er kandidaten du liker best, nummer 2 er kandidaten du liker nest best, og så videre. Du velger selv hvor mange kandidater du vil prioritere i hvert valg.

Det er også mulig å avgi blank stemme gjennom å ikke prioritere noen kandidater i skjemaet. Husk at du må logge inn i systemet og avlevere skjemaet, også dersom du ønsker å avgi blank stemme, slik at antall avgitte stemmer alltid samsvarer med antall stemmeberettigede.