Du er her: Student.no > Ekstraordinært landsmøte 2020 > Valg på ekstraordinært landsmøte

Valg på ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte velger arbeidsutvalget, sentralstyret og kontrollkomite i NSO for 2020/2021.

Alle studenter ved medlemslagsinstitusjonene kan stille til valg. Det er ikke nødvendig å være delegat eller ha en direkte tilknytning til NSO.

Still til valg her:

Se datoer og frister lenger ned  (Frist for å stille til arbeidsutvalget (AU) for å bli vurdert av valgkomiteen var 12. mars)

Du kan også sende tips til valgkomiteen om andre du syns bør stille til valg:

Valget er regulert av vedtektenes kapittel 13, og gjennomføres i henhold til NSOs retningslinjer for preferansevalg.

Valgperioden er fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. For kontrollkomiteen (KK) varer perioden til 30. juni 2022.

Valgkomiteen (VK) leverer på forhånd en anbefaling (innstilling) til ekstraordinært landsmøte for valg av sentralstyret (SST), arbeidsutvalget (AU) og kontrollkomiteen.

Kandidater til arbeidsutvalget, sentralstyret og kontrollkomiteen, blir intervjuet av valgkomiteen. For å bli intervjuet må du stille innen de gitte fristene.

Du kan kontakte valgkomiteen på vk@student.no

Dette kan du stille til

Datoer og frister

Her er fristene du må overholde når du stiller til valg.

Frist for å stille til arbeidsutvalget (AU) for å bli vurdert av valgkomiteen. 12. mars
Intervju med kandidater til arbeidsutvalget. Alle kandidater bes om å sette av denne tiden. Intervjuene vil foregå i digitalt. Om du er kandidat til arbeidsutvalget og ikke har anledning til å møte til intervju på en av dagene / enkelte tidspunkter må du ta kontakt med valgkomiteen. 25. – 29. mars
Frist for å stille til sentralstyret og kontrollkomiteen for å bli vurdert av valgkomiteen. 29. mars
Oppgaver sendes ut til kandidater til sentralstyret. 30. mars
Frist for å levere oppgaver til VK (oppgavene vil være korte og vi legger opp til at de skal kunne løses på en ettermiddag). 2. april
Alle kandidater til Sentralstyret, som stilte innen fristen, vil være oppdatert på nettsiden. 3. april
Intervjudager med kandidater til leder. Vi ber kandidater til leder av arbeidsutvalget om å sette av begge disse dagene. 3. – 4. april
Intervju av kandidater til kontrollkomiteen 3. – 4. april
Innstilling fra VK på AU, Sentralstyre og Kontrollkomiteen blir presentert på student.no 6. april kl 12:00
Frist for å stille/trekke sitt kandidatur til valgene på ekstraordinært landsmøte 17. april kl. 12.00