Ledige verv i Universitets- og høyskolerådets organer

Som representant i Universitets- og høgskolerådet (UHR) er du med å forme utdanningen din på nasjonalt nivå. Alle studenter kan stille til disse utvalgene. NSO dekker eventuelle kostnader til reise og opphold for deltakelse.

Klikk for å lese mer

Det er ledige verv i følgende organer:

Fagstrategisk enheter

De fagstrategiske enhetene favner flere ulike fag innenfor et større fagfelt. De fleste medlemmene representerer et fagmiljø ved sin egen utdanningsinstitusjon. På denne måten er enhetene en møteplass for fagmiljøene, hvor felles problemstillinger løftes på et nasjonalt nivå. Enhetene gir også anbefalinger til UHR og utdanningsinstitusjonene.

Som representant i en fagstrategisk enhet er man med å påvirke fagfeltet sitt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene.

Fagorganer i UHR

Fagorganene dekker spesifikke utdanninger innenfor de ulike fagfeltene. Det er de fagstrategiske enhetene som bestemmer om det skal opprettes et fagorgan for en bestemt utdanning innenfor enhetens fagfelt.

Mer om ledige verv og hvordan du søker i linken under

Verv i Universitets- og høgskolerådet (student.no)

Tips gjerne medstudenter om disse vervene.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no