Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > NSOs landsmøte 2020 live

NSOs landsmøte 2020 live

Her kan du se direktesending av NSOs landsmøte 2020, 31. oktober.

Tidsplan for landsmøtet 2020

Lørdag

09.00 09.15 Åpning av møtet
09.15 09.20 Godkjenning av innkalling
09.20 09.25 Godkjenning av møteledelse
09.25 09.40 Praktisk om gjennomføringen av møtet
09.40 10.30 Godkjenning av forretningsorden
10.30 10.45 Pause (15 min)
10.45 11.00 Godkjenning av saksliste
11.00 11.15 Godkjenning av tidsplan
11.15 11.20 Godkjenning av tillitsperson
11.20 11.35 Pause (15 min)
11.35 11.55 Godkjenning av delegater
11.55 12.00 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2019
12.00 12.15 Godkjenning av valg gjort av sentralstyremøte 5 2019/2020
12.15 12.45 Pause (30 min)
12.45 13.00 Valg av vararepresentanter til sentralstyret
13.00 14.00 Handlingsplan 2020/2021 – debatt
14.00 15.00 Pause (60 min)
15.00 15.30 Regnskap for 2019
15.30 16.15 Rammebudsjett 2021 – debatt
16.15 16.45 Pause (30 min)
16.45 17.00 Valgresultat – valg av vara til sentralstyret
17.00 17.30 Rammebudsjett – votering
17.30 17.45 Pause (15 min)
17.45 18.15 Handlingsplan – votering
18.15 18.30 Møteslutt

Evt Søndag

10.00 13.00 Møtetid i tilfelle tekniske utfordringer medfører at møtet ikke blir ferdig på lørdag.