Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Om NSOs landsmøte 2020

Om NSOs landsmøte 2020

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

Alle NSOs medlemslag har mulighet til å være representert på landsmøtet. I denne oversikten kan du se hvor mange delegater hvert medlemslag har.

Hopp direkte til:

Deltakere på landsmøtet

Delegater

Delegatene er medlemslagenes representanter på landsmøtet. De har talerett, forslagsrett og stemmerett. Antallet delegater fra hvert medlemslag følger en fordeling som er beskrevet i vedtektenes § 4.3. Totalt har landsmøtet 181 delegater.

Personer som er valgt som delegater fra et medlemslag, samt har blitt bekreftet valgt på et skjema til NSO, får stemmerett og status som delegat.

Observatører

Observatører på landsmøtet har talerett og forslagsrett. I henhold til vedtektenes § 4.5 har landsmøtet følgende observatører:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet
 • Politiske komiteer
 • Én representant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet
 • Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
 • Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
 • Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
 • Én representant fra European Students’ Union (ESU)
 • Én representant fra ANSA
 • Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)
 • Én representant fra studentene i Samskipnadsrådet

Saksforberedelser frem mot møtet

Det er sentralstyret som innstiller på de politiske sakene til landsmøtet, det vil si å foreslå hva landsmøtet skal vedta.

Sentralstyret innstiller på de fleste sakene på sitt møte den 11. september til 13. september.

Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 2. oktober til alle som er påmeldt.

Dette skal behandles på møtet

Handlingsplan for NSO 2020/2021

Handlingsplanen beskriver hvilke politiske og organisatoriske prioriteringer NSO skal ha den kommende perioden (1. juli 2020–30. juni 2021). Sammen med rammebudsjett er handlingsplanen landsmøtets bestilling til arbeidsutvalget, sentralstyret, komiteene og organisasjonen forøvrig.

Rammebudsjett for NSO 2021

Landsmøtet vedtar de overordnede økonomiske rammene til NSO for kalenderåret 2021. Sentralstyret forholder seg til disse rammene når det senere skal vedtas spesifisert budsjett for 2021.

Regnskap for NSO 2019

Vedtektene sier at NSO sitt årsregnskap skal godkjennes av landsmøtet. I årsregnskapet står det hvordan organisasjonens midler har blitt brukt i 2019. Landsmøtet bestemmer også hvor mye penger det skal settes av til fondene som medlemslagene kan søke midler fra.