Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Påmelding til landsmøtet og formøtet

Påmelding til landsmøtet og formøtet

PåmeldingSamtlige som skal på landsmøtet og formøtet må melde seg på senest 12. mars.

NSO dekker reise og opphold for delegater og faste observatører som har meldt seg på og bestilt reise innen de fastsatte fristene. Delegatene må i tillegg være innmeldt på eget skjema fra medlemslaget, innen 6. mars, for å få stemmerett på landsmøtet.

Hvis en delegat melder forfall til landsmøtet kan en vara melde seg på også etter 6. mars, ved å sende en e-post til lm@student.no. Påmelding etter fristen skal kun skje etter avtale.

Trykk på denne knappen for å melde deg på:

Påmelding til landsmøtet

Hvis du er delegat eller har en annen rolle på landsmøtet i henhold til vedtektenes § 4.5, kan du melde deg på landsmøtet. Se oversikt.

Hvis medlemslaget har nøyaktig én delegat, kan også én vararepresentant fra medlemslaget melde seg på landsmøtet. Formålet med ordningen er at delegaten skal slippe å delta på landsmøtet helt alene.

Personer som er vara for et medlemslag med mer enn én delegat skal melde seg på landsmøtet hvis, og bare hvis, de skal møte for en delegat som har meldt forfall eller hvis de har en annen rolle på landsmøtet.

Dersom medlemslaget ønsker å sende en person fra varalista som gjest (og selv betale reise og opphold for vedkommende), skal deltakeren melde seg på landsmøtet som gjest fra medlemslaget, og ikke som vara. Hvert medlemslag kan melde på én gjest hver.

Hver enkelt delegat må meldes på for seg selv, slik at vi får alle opplysningene vi trenger.

Det er viktig at alle meldes på med riktig status (delegat, observatør, gjest). Ta kontakt på lm@student.no hvis du er i tvil om noe i påmeldingen.

Påmelding til formøtet

Formøtet arrangeres for at delegatene skal være best mulig forberedt på sakene som skal behandles på landsmøtet.

Du benytter samme skjema for å melde deg på landsmøtet og formøtet.