Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Saker til landsmøtet

Saker til landsmøtet

Klikk på lenkene for å se sakspapirene:

LM10 00 KONSTITUERING
LM10 00.01-20 Godkjenning av innkalling
LM10 00.02-20 Godkjenning av møteledelse
LM10 00.03-20 Godkjenning av delegater
LM10 00.04-20 Godkjenning av forretningsorden
LM10 00.05-20 Godkjenning av saksliste
LM10 00.06-20 Godkjenning av tidsplan
LM10 00.07-20 Godkjenning av fullmaktskomite
LM10 00.08-20 Godkjenning av tellekorps
LM10 00.09-20 Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM10 00.10-20 Godkjenning av tillitsperson
LM10 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
LM10 01.01-20 Rapport arbeidsutvalget
LM10 01.02-20 Rapporter komiteer
LM10 01.03-20 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2019
LM10 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
LM10 02.01-20 Regnskap for 2019
LM10 02.02-20 Rammebudsjett for 2021
LM10 02.03-20 Driftstilskudd
LM10 03 RESOLUSJONER OG UTTALELSER
LM10 03.01-20 Resolusjoner
LM10 04 VALG – Ingen sakspapirer, se info her
LM10 04.01-20 Valg av arbeidsutvalg
LM10 04.02-20 Valg til kontrollkomiteen
LM10 04.03-20 Valg av valgkomite
LM10 04.04-20 Valg av politiske komiteer
LM10 04.05-20 Valg av sentralstyre
LM10 05 STYRINGSDOKUMENTER
LM10 05.01-20 Vedtekter
LM10 05.02-20 Handlingsplan 2020/2021
LM10 05.03-20 Forskningspolitisk plattform
LM10 06 INNKOMNE SAKER
LM10 06.01-20 Generell politisk debatt
LM10 06.02-20 Rapport om styring og medvirkning