Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Fatema Al-Musawi

Fatema Al-Musawi

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: INN – Høgskolen i Innlandet

E-post: alm.fatema@gmail.com
Telefon: 48909148

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg ønsker å være en studentstemme som representerer et større mangfold. Etter å ha studert både ved et universitet og en høgskole, har jeg med meg en erfaring av hvilke forskjeller studenter opplever. Det å oppleve å ikke bli hørt når man trenger tilpasset opplæring, at studentene blir satt til side i saker eller ikke får god nok informasjon om hvilke rettigheter en har. Jeg klarer ikke å velge en sak som engasjerer meg mest, siden studentpolitikken er bred og omfattende, med mange spennende saker. Utveksling, lånekassen, studentboliger og bærekraftig utvikling. Studentpolitikken omhandler mye, og i år ønsker jeg å være den som kjemper våre saker inn mot partienes prosess i nye program mot stortingsvalget i 2021. På bakgrunn av min erfaring fra partipolitikken, så kjenner jeg godt til prosessen og hvordan man på best mulig måte kan arbeide mot at våre saker og studentstemmen blir hørt. Per i dag er jeg ellers student ved høgskolen i Innlandet på barnevernsutdanningen.

Fra tidligere har jeg en bachelor i sosiologi fra universitetet i Stavanger, og det er derfra har jeg mesteparten av min studentpolitiske erfaring. Der startet jeg som medlem av kontrollkomiteen til parlamentet, før jeg etter hvert satt to år i universitetsstyret. Fra UIS har jeg og vært delegat til landsmøte i 2016 og 2017. På landsmøte i 2017 ble jeg valgt inn i sentralstyre og satt der i to perioder, fram til sommeren 2019. I dag leder jeg ellers arbeidet med fadderuka i Lillehammer og sitter i valgkomiteen til studentorganisasjonen i Innlandet. Uten om det har jeg vært engasjert og hatt verv i både partipolitisk og i politisk nøytrale organisasjoner siden jeg var 15. Det mest spennende jeg har erfaring fra utenfor studentpolitikken, er bevegelsen Stopp HatPrat, der jeg fikk representere Norge i en internasjonal samling i Strasbourg om bekjempelse av hatprat på nett. Med denne erfaringen, håper jeg at delegatene til landsmøte ser at jeg er rustet til å lede organisasjonen i neste periode og håper å få deres tillit. Jeg ser fram til noen spennende dager med gode diskusjoner og samtaler.