Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Lisa Marie Mandfloen

Lisa Marie Mandfloen

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: INN – Høgskolen i Innlandet

E-post: lisamandfloen@gmail.com
Telefon: 92473212

Motivasjon for å stille til dette vervet

Som tidligere leder av Studentorganisasjonen i Innlandet, og et av medlemslagene i Norsk Studentorganisasjon med totalt seks studiesteder, sitter jeg med en verdifull erfaring av hvordan det er å lede et arbeidsutvalg som jobber for studenters rettigheter. Jeg har blant annet jobbet med å få millioner av kroner fra semesteravgiften, og penger fra institusjonen til å gå til studentvelferd og studentaktivitet. På forrige landsmøte fikk jeg tilliten til å sitte i sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon, og denne perioden har gitt meg uvurderlig innsikt i hvordan organisasjonen fungerer mellom hvert landsmøte. Det var under denne erfaringen at jeg bestemte meg for at i denne organisasjonen vil jeg fortsette i som leder! Jeg kommer til å bruke min erfaring med å representere flere studiesteder til å kunne representere hele student-Norge. Som del av et lokalt arbeidsutvalg er jeg kjent med å forholde meg til vedtatt politikk, og gleder meg til å se hva landsmøte mener om blant annet politikken som skal vedtas nå. Vi er en mangfoldig gjeng på cirka 240 000 studenter, og vi trenger alle ulike ting for å få en bedre studenthverdag. For noen er det viktig med økt studiestøtte, slik at det blir lettere å velge studier fremfor deltidsjobben. Noen andre studenter sliter med å finne en boplass, og derfor trenger vi at regjeringen innvilger midler til bygging av flere studentboliger. I tillegg er det jo mange studenter der ute som trenger tilrettelegging for å kunne i det hele tatt få fysisk eller psykisk mulighet til å studere, og det er her en god universitet og høyskolelov kommer inn i bildet. Dette er en sak som blir svært viktig i den kommende perioden. Norsk Studentorganisasjon kjemper mange kamper, og vi kjemper best der hvor vi ikke kjemper kampen alene – derfor kommer jeg til å bruke min erfaring med nettverk og mobilisering til å få studentdemokratiene med på ballen! I den tiden som kommer blir det viktig å sørge for at studentene blir ivaretatt i gjennomgangen av universitet og høyskoleloven. Vi må også jobbe opp mot partiene for å få mest mulig studentpolitikk inn i partiprogrammene for valgperioden 2021-2025. Dette er konkrete områder og åpninger for å få inn blant annet 1,5G og bygging av flere studentboliger, som NSO har jobbet med å få til i mange år. Det blir også en åpning for å jobbe for å få konkrete og bedre nasjonale tiltak for studenters psykiske helse. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 viste oss at flere studenter sliter med psykiske symptomplager, og for å øke gjennomføringsevnen og trivsel under studiene, må vi få konkrete planer på hvordan studentenes mentale helse skal bli godt ivaretatt under studietiden. Internt i Norsk Studentorganisasjon skal vi jo også se videre på dette med styring og medvirkning i organisasjonen. Her har jeg erfaring ved at jeg har vært med å bygge et studentdemokrati helt fra grunnsteinen. Vi er nødt til å se hva NSO sliter med i dag, og tenke problembasert for å kunne bli en organisasjon med god styring og medvirkning. Derfor blir det viktig å fortsette på prosessen som arbeidsgruppen har startet, og se langsiktig på hvordan NSO best kan organisere seg for å representere studentene på en god måte! Sammen skal vi sørge for at vi får en bedre studenthverdag. Håper på tilliten deres på Landsmøtet, og godt valg