Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Martine Gjerde

Martine Gjerde

Sentralstyret – Medlem

Studiested: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post: martine.gjerde@hotmail.com
Telefon: 90503504

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære delegater! Mitt navn er Martine Gjerde, jeg er 27 år, sosionom og studerer master i Folkehelsevitenskap ved NMBU. For tiden er jeg leder av Velferd- og likestillingspolitisk komité i NSO, og har året tidligere sittet som nestleder. Jeg har dermed sittet på bakbenken under flere sentralstyremøter og er nå klar for å ta med mine erfaringer inn i ringen. Min motivasjon for å stille til SST er min interesse for å bedre studentenes hverdag. Interessen har vokst gjennom mine verv i studentfrivilligheten, Velferdstinget i Oslo og Akershus, læringsmiljøutvalget på OsloMet, engasjement i NSO og mitt arbeid i NAV for å nevne noe. Tiden vi er i nå er for mange kritisk, både med tanke på økonomi og fare for å ikke få fullført påbegynte studier på normert tid. For meg er forebyggende og helsefremmende faktorer i samfunnet viktig og det må finnes gode rammer rundt studentene som er til hjelp for oss og ikke til hinder. Studenter er en stadig voksende gruppe i samfunnet og vi trenger velferdstilbud som kan utvikle seg sammen med oss. Studenter må tilbys en arena for utvikling, møter med næringslivet gjennom gode praksisordninger, billige steder å bo, høyere lån og stipend og bedre ordninger i folketrygden. Rapporten om styring og medvirkning kan tyde på at det kommer til å skje store endringer i organisasjonen fremover, og jeg vil være en stemme inn i denne diskusjonen. Jeg vil ha et sentralstyre som er mer tilgjengelig for medlemslagene og åpne for at det skal være lav terskel til å ta kontakt. Jeg ønsker meg et mer arbeidende sentralstyre som på flere områder kan ta initiativ til å jobbe sammen med arbeidsutvalget. Som kan resultere i at vi får et arbeidsutvalg som bruker mer tid på å sørge for at dere studenter får det bedre, og mindre tid på arbeid som andre organer i NSO kan gjøre. Dette er hvordan jeg ønsker at vi skal bruke sentralstyret til å få mer medvirkning fra flere kanter i NSO. Håper på deres tillit inn i sentralstyret på det ekstraordinære landsmøtet. Godt valg!