Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Ragnhild Karlsen Dalslåen

Ragnhild Karlsen Dalslåen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: ragnhildkd@gmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei! Det siste året har jeg hatt et fullstendig friår fra studentpolitikken. Nå håper jeg å få muligheten til å avlaste både samboer og venner fra mine rants – og heller rette engasjementet mitt for norsk universitet- og høyskolesektor til et sted der man får utrettet en forskjell: Sentralstyret. I juli 2019 kunne jeg se tilbake på et år som leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Å være leder for en organisasjon som strekker seg over et såpass stort geografisk område, og for studiesteder med alt fra 10 til 40 000 studenter, lærte meg mye om hvor mange måter man kan være student på. NSO trenger å være for alle studenter, og min erfaring vil kunne bidra til dette. Jeg brenner for studentvelferd, forskning og studentaktiv læring. For å holde meg kort – det er viktig at vi har det bra mens vi studerer. For å oppnå det, trenger vi gode velferdsordninger som ivaretar våre behov. Forskning og forskningsbasert undervisning er med på å gi oss bedre studieløp, styrke den kunnskapen vi sitter igjen med ved endt grad og fører til at vi er gode kandidater for arbeidslivet på grunn av og ikke på tross av den undervisningen vi har fått. I 2021 er det stortingsvalg. Sentralstyrets kanskje viktigste oppgave i den kommende perioden blir å sette våre – studentenes – prioriteringer. Vi må sikre at alle faktisk har lik rett til utdanning i Norge. Studentbevegelsen snakker mye om fulltidsstudenten. Jeg mener vi også burde begynne å snakke om hele studenten. Vi skal ha forutsetningene for å ha det bra hele tiden. Vi må ha trygge boliger til en pris vi kan betale, den utdanningen vi får må holde høy kvalitet, og vår personlige økonomi burde ikke være avhengig av en deltidsjobb. Dersom jeg blir valgt inn i sentralstyret, er dette som blir aller viktigst for meg. Håper dere vil gi meg tilliten!