Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Stine Johannessen

Stine Johannessen

Sentralstyret – Medlem

Studiested: HK – Høyskolen Kristiania

E-post: stijoh95@gmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Heisann kjære landsmøte! Jeg åpner med en klisje om at den siste tiden har vært veldig spesiell og bydd på mange utfordringer for oss alle. For studentene har dette ført til en total omvelting av studiehverdagen. Studentvelferden er den saken som står mitt hjerte nærmest, og den settes nå på prøve. Dette engasjementet kan gjenspeiles i mine tidligere og nåværende tillitsverv. Jeg satt i perioden 18/19 på fulltid som organisatorisk nestleder i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og har det siste året sittet i NSOs Velferd- og likestillings politiske komité. I desember 2019 ble jeg også valgt inn som styremedlem i Studentsamskipnaden SiO for en to-års periode. Jeg mener at studentvelferd er et vidt begrep som omfatter mye, blant annet økonomi og læringsmiljø, samt fysisk og psykisk helse. Derfor vil en viktig sak for meg fremover være at den nye UH-loven bidrar til å styrke studentenes rettigheter på disse områdene, spesielt med tanke på læringsmiljø. Som nevnt har studiehverdagen endret seg fort og drastisk i løpet av de siste ukene. Forelesninger har i de fleste tilfeller blitt heldigitale, det er mye usikkerhet rundt eksamensgjennomføring og den økonomiske situasjonen har for mange blitt forverret som følge av permitteringer. Digitalisering, læringsmiljø og økonomi er saker NSO har løftet frem tidligere og som i løpet av den pågående pandemien har blitt enda mer utpreget. Disse sakene blir derfor spesielt viktig i den kommende perioden hvor NSO skal lobbe for å få studentsaker på agendaen i valgperioden opp mot Stortingsvalget 2021. Som medlem av NSOs Sentralstyre ønsker jeg å bidra til å sette disse prioriteringene for den kommende perioden. Jeg er svært engasjert, motivert og sikker på at jeg kan bidra med mye godt det kommende året og håper derfor det ekstraordinære Landsmøtet vil gi meg tilliten til å sitte i Sentralstyret. Godt valg!