Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020

Valg på landsmøte 2020

Landsmøte skal velge fem vara til sentralstyret  i NSO for 2020/2021.

Alle studenter ved medlemslagsinstitusjonene kan stille til valg. Det er ikke nødvendig å være delegat eller ha en direkte tilknytning til NSO.

Still til valg her:

Valget er regulert av vedtektenes kapittel 13, og gjennomføres i henhold til NSOs retningslinjer for preferansevalg.

Valgperioden er fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Du kan stille til varamedlem i sentralstyret.

 

Kandidater til valg på landsmøtet 2020 – oktober