Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Erik Finnes (Vara SST 2020)

Erik Finnes (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Epost: esf2803@gmail.com

Motivasjon for å stille til dette vervet

Din motivasjon for å stille til dette vervet:
Hei, mitt navn er Erik Finnes, og jeg ønsker din tillit som varamedlem i sentralstyret til Norsk studentorganisasjon (NSO). I min presentasjon ønsker jeg å belyse fire temaer – mine erfaring, min motivasjon, mine kjerneverdier, og et problem jeg er opptatt av.

Erfaringer:
Jeg startet på NTNU høsten 2018, og har siden den tid vært aktiv i Studenttinget NTNU. Først som vara i et halvt år, så som fast medlem de siste to årene. I tillegg til Studenttinget er jeg tillitsvalgt på mitt eget fakultet, Fakultet for Økonomi, og dette er et verv jeg også har hatt i to år. Stillingen som fakultetstillitsvalgt har vært veldig givende for å lære hvordan å en kan få gjennomslag på NTNU, spesielt på «nivå 2» (fakultet), men det har også fått meg til å innse at de virkelig store sakene må løftes opp på «nivå 1», altså institusjonelt nivå, eller eventuelt helt opp på nasjonalt nivå. Jeg har også sittet ett år i NTNU sitt læringsmiljøutvalg, vært studentpolitisk ansvarlig i min egen linjeforening.

Motivasjon:
Mitt første møte med NSO var det digitale landsmøtet til NSO våren 2020. Det var en opplevelse som ga meg mersmak, samt la et fundament for mitt videre ønske om involvering i organisasjonen. Det er også en faktor at andre NTNU-studenter som enten er i organisasjonen nå, eller har vært tidligere, har snakket varmt om NSO, og da spesielt SST. Jeg ønsker altså å ta engasjementet mitt videre til et nasjonalt nivå, og vervet som vara i SST virker som en flott mulighet.

Mine kjerneverdier:
Muligheter for studenter er en kjerneverdi for meg. I det legger jeg muligheter til å få en jobb etter endt studie, mulighet til å ha et godt læringsmiljø gjennom hele utdanningsløpet uavhengig av studieretning eller studiested, og kanskje aller viktigst, mulighet til å ha en rettferdig og mest mulig problemfri studenttilværelse. Det jeg ønsker er at studenter i Norge skal ha så gode studenttillitsvalgte og tilstrekkelig med medvirkning, at de ikke opplever langvarige og livsendrede problematikker. Det kan være problemer fra bosituasjon helt til mangelen på faglig og pedagogisk gode undervisningsressurser.

Et problem jeg er opptatt av er frafall. Jeg er ikke alene om dette. Jeg vil først påpeke at selvfølgelig vil det alltid eksistere naturlig frafall, da jeg er for at det skal være akseptabelt å bytte studie. Det jeg misliker er når det forekommer frafall på grunnlag av unaturlige eller eksterne problemstillinger. Jeg mener institusjonene, departementet må legge til rette for slike frafall ikke forekommer. Altså frafall basert på svake utdanningstilbud, manglende økonomisk støtte, fravær av et læringsmiljø eller rett og slett problemer med å anerkjenne studenter sin psykiske eller fysiske helse.

Håper jeg får deres tillit, og godt valg!