Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Jeron Joseph (Vara SST 2020)

Jeron Joseph (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

Epost: Jeron@hotmail.no
Telefon: 99891951

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei, Jeg heter Jeron Joseph, er 26 år gammel, og studerer fortiden lektor i historie ved Universitetet i Bergen. Tross for at jeg er født og oppvokst i Bergen, så kan synes ved navnet mitt, har jeg gener fra andre steder enn Norge, nærmere bestemt Sri Lanka.

Jeg har tilegnet meg en rekke erfaringer gjennom flere verv i flere sektorer som har lært meg flere ting, bl.a. organisering, delegering og ledelse. I årene som student har jeg fulgt opp under flere organisasjoner for studentpolitikk og hvordan dette skal jobbes til studentenes favør. Med meg som vara i Sentralstyret for Norsk Studentorganisasjon vil organisasjonen få en engasjert, tydelig og ikke minst en lyttende representant, tross for at det kan være meninger jeg ikke er enig i, men desto enda viktigere for å høre og lære. Jeg begynte tidlig og ha tillit fra mine medelever, deriblant da jeg satt som representant i ungdomsutvalget til Bergen Kulturskole. Her begynte innføringen min i styrearbeid som i dag har ledet meg til som tillitsvalgt på regionalt nivå innenfor Fagforbundet innenfor en årrekke. I dette vervet er det en rekke studentsaker i forbundet, deriblant arbeide for heltidsstudenten, gjennom 12 mnd studiestøtte med stipendandel på 75%, samt øke studiestøtten, og arbeide for å fastsette regler for minstekrav til begrunnelser ved karaktersetting ved utdanningsinstitusjoner.

Jeg ønsker videre og være en tydelig stemme for samhold i saker som føres innad i organisasjonen. Jeg ser fram til (om landsmøtet gir meg den tilliten) for å samarbeide med de andre styremedlemmene om en felles retning for organisasjonen, slik at vi sammen kan bidra til å realisere det studentene ønsker fra oss, på et nasjonalt nivå.

Godt valg!

Relevante verv: Studentkontakt i Fagforbundet, aug. 2019 – nåværende Nestleder i Fagforbundet Ung Vestland, jan. 2020 – nåværende Styremedlem i Fagforbundet Ung Hordaland, mars 2017 – des. 2019 Representant for Sosialdemokratisk liste, 2019-2020