Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Martine Gjerde (Vara SST 2020)

Martine Gjerde (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Studium:
Nå: Master i Folkehelsevitenskap ved NMBU Tidligere: Bachelor i sosialt arbeid OsloMet og bachelor i kultur- og samfunnsfag ved UiO

E-post: martine.gjerde@hotmail.com
Telefon: 90503504

Kandidatpresentasjon:

Kjære delegater!

Mitt navn er Martine Gjerde, jeg er 28 år, utdannet sosionom og studerer master i Folkehelsevitenskap ved NMBU. Motivasjon min for å stille til vara for SST er min interesse for å bedre studentenes hverdag. Jeg har fra før sittet to år i Velferd- og likestillingspolitisk komité i NSO, ett år som leder og ett som nestleder. I tillegg har jeg erfaring fra blant annet velferdstinget i Oslo og Akershus, læringsmiljøutvalget ved OsloMet og studentfrivilligheten hvor jeg har vært leder av en fadderforening og nestleder på Samfunnet Bislet.

For meg er forebyggende og helsefremmende faktorer i samfunnet viktig og det må finnes gode rammer rundt studentene som er til hjelp for oss og ikke til hinder. Vi er en stadig voksende gruppe i samfunnet og vi trenger et velferdstilbud som kan utvikle seg sammen med oss. Studenter over hele landet må ha enda bedre tilbud om psykisk helse, en tilrettelagt arena for utvikling, møter med næringslivet gjennom gode praksisordninger, billige steder å bo og gode økonomiske ordninger. Med min arbeidserfaring fra NAV, håper jeg å kunne bidra med et nyttig perspektiv til debatter om studentvelferd, økonomi og bolig. Rapporten om styring og medvirkning kan tyde på at det kommer til å skje store endringer i organisasjonen fremover, og jeg vil være en stemme inn i denne diskusjonen.

Jeg vil bidra til et sentralstyre som er mer tilgjengelig for medlemslagene og åpne for at det skal være lav terskel til å ta kontakt. Jeg ønsker meg et mer arbeidende sentralstyre som på flere områder kan ta initiativ til å jobbe sammen med arbeidsutvalget, og om jeg blir valgt som vara medlem av SST vil jeg bidra til dette. Så med mine erfaringer fra studentvelferden, studentkulturen og arbeidslivet er jeg klar til å bidra som vara i SST. Håper på landsmøtet sin tillitt.

God Valg!