Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøte 2020 > Thomas Finnøy Trouiller (Vara SST 2020)

Thomas Finnøy Trouiller (Vara SST 2020)

Vara til Sentralstyret

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: thomas_finnoy@hotmail.com

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte!

Mitt navn er Thomas, er 28 år gammel, utdannet grunnskolelærer og studerer master i profesjonspedagogikk. På siden av studiene har jeg vært aktiv i foreningslivet og hatt flere verv ved det lokale studentdemokratiet på OsloMet. Dette har gitt meg forståelse for hvordan organisasjoner drives og hvordan en bør arbeide i fellesskap. I arbeid med ulike råd og utvalg har motivasjonen, engasjementet og viljen for bedring av studentenes hverdag fått blomstre og formet meg til å bli en tydelig stemme ved den lokale virksomheten.

Dette har stimulert interessen og nysgjerrigheten for studentpolitikken i akselererende tempo, noe som gjør at jeg søker nye erfaringer og muligheter til å engasjere meg på et nasjonalt nivå. Det er ikke til å stikke under stol at studentene har blitt en marginalisert gruppe under pandemien. Vi har fått store psykiske og økonomiske påkjenninger ved at myndighetene gjennomgående har nedprioritert oss i de ulike pakketilbudene. Videre har vi som gruppe blitt ansvarliggjort for at smitten har steget i enkelte perioder. Tanker for hvordan denne urettferdigheten kan løses er noe jeg ønsker å bidra med i et SST. Samtidig har vi fra et institusjonelt hold opplevd en transformering av den monologiske forelesningen til det sorte hullet, også kjent som Zoom. En meget feil retning i hvordan akademia bør digitaliseres for fremtiden med tanke på å treffe en større gruppe med studenter. Studentmassen har endret seg voldsomt, det samme kan ikke sies om undervisningen og strukturene rundt UH-sektoren. Vi har et utdanningssystem som i all hovedsak prioriterer det faglige og i liten grad alle de ulike variablene som stimulerer til læring. Som utdannet lærer, ønsker jeg å arbeide for at de pedagogiske dimensjonene under læringsmiljøet får en mye større plass på agendaen. Disse står sentralt for en bedring av studentenes hverdag, både i og utenom undervisning.

Godt valg!