Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Tuva Todnem Lund- LM 2021

Tuva Todnem Lund- LM 2021

Arbeidsutvalget – Leder

Studiested: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Epost: tuva.todnem.lund@nmbu.no
Telefon: 90574074

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det siste året har jeg vært leder for Studenttinget på NMBU. I et år med pandemi har jeg sett hvordan vi studenter mangler rettigheter og sikkerhetsnett som resten av Norges befolkning har mulighet til å falle tilbake på. Studentene har gjennom hele pandemien falt mellom to stoler. De unge har blitt lovet gull og grønne skoger, mens vi studenter har blitt stående utenfor. Vi har levd på studielån, men møtt stengte lesesaler og alternative undervisningsopplegg som for de fleste har gitt begrenset læringsutbytte. Vi har ikke hatt rettigheter til økonomiske støtteordninger; kun lån i form av to skuffende krisepakker. Samtidig ser vi at store kampsaker har fått nytt handlingsrom på den nasjonale dagsorden. Historiene fra enkeltstudenter som mangler møteplasser, er ensomme, sliter med motivasjon og ikke får endene til å møtes økonomisk har vært mange. Det er viktig at vi utnytter handlingsrommet situasjonen har gitt, og det gjør vi best ved å være tydelige i kommunikasjonen utad. Aller helst skulle jeg gjerne knipset bort hele pandemien, men det er det ingen av oss som kan. Disse historiene gjør inntrykk.

Det har vært utfordrende, men utrolig givende å ha rollen som studentleder gjennom dette året. I studietiden har jeg brukt mye tid i studentfrivilligheten, og kjent på verdien av den enorme innsatsen som legges ned der. Jeg vært engasjert i studentdemokratiet fra første semester, fra grasrota av studentdemokratiet til studentleder det siste året. En bunnsolid tro på at vi kommer lengst i fellesskap, og at ingenting er for stort eller skummelt til å diskutere, har gitt meg motivasjon til å opprette lokale fora for meningsutveksling. Alle skal oppleve å bli hørt og lyttet til, og dette vil jeg ta med videre inn i NSO.

For NSO er medlemslagene grasrota, derfor vil jeg jobbe med å sette reell påvirkning øverst på agendaen det neste året. Vi må melde oss på i samfunnsdebatten innenfor alle tema som påvirker studenthverdagen, på en slik måte at den enkelte student opplever at vi taler vår felles sak, og påvirker hverdagen til det bedre. For meg handler studiestøtte om lik rett til utdanning, uavhengig av bakgrunn. Det handler også om trivsel, og å forhindre frafall i høyere utdanning. Det vet vi er et stort problem både for den enkelte som har opparbeidet seg store lån, og for politikerne fordi samfunnskostnadene er store når studenter dropper ut. Universitet- og høyskolesektoren skal utdanne arbeidstakere til morgendagens arbeidsliv, arbeidstakere som skal løse samfunnsutfordringene vi står overfor i fremtiden. Selv studerer jeg lektorutdanning i realfag, og spesialiserer meg innenfor utdanning for bærekraftig utvikling. En «bærekraftig utvikling» handler om komplekse utfordringer, som også universitet- og høyskolesektoren skal være med å løse. Vår sektor er nødt til å levere på bærekraftsmålene, og NSO er nødt til å ta en tydelig rolle, også her. Bærekraftsmålene må gjennomsyre alt arbeidet vårt, det er ikke tilstrekkelig å nevne dem en gang hver februar på den årlige bærekraftkonferansen.

Om få måneder er det stortingsvalg, og mange av partiene har saker som økning av studiestøtte til 1.5 G og flere studentboliger i partiprogrammene sine. Vår jobb er å få dem til å levere. Dette skal bli studentenes år. Da trenger NSO en leder som tydelig kan snakke studentenes sak, og som kan samle organisasjonen. Å stille til valg er å be om tillit. Jeg håper dere har tillit til at jeg er riktig person til å lede Norsk Studentorganisasjon i året som kommer.

Godt valg!