Du er her: Student.no > Landsmøtet 2014

Landsmøtet 2014

 • Studentene fikk makta tilbake
  Helgen startet med en fantastisk nyhet fra Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som overbragte beskjeden om at Regjeringen tar sikte på å endre studentsamskipnadsloven og fremmer lovendringsforslag for Stortinget for å fjerne kravet om 2/3-flertall i viktige styrevedtak. Studentene skal få tilbake makta i samskipnadsstyrene, og studentene jubler over gjenfunnet tilliten fra den nye regjeringen!

  Hele spørretimen kan du se her.

   NSOs politiske prioriteringer
  Landsmøtet vedtok NSOs Handlingsplan 2014/2015 som legger de overordnede føringene for den politiske virksomheten. Tøffe prioriteringer ble tatt, og landsmøtet vedtok følgende hovedprioriteringer for det kommende året:

  • Det skal gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene.
  • Studiestøtten økes til 1,5 G og fordeles over 11 måneder.

  I tillegg står prinsippet om lik rett til utdanning mer stødig enn noen gang, og studentene skal kjempe med alt de har mot eventuelle fremtidige angrep på gratisprinsippet.

  Handlingsplanen i sin helhet finner du her.

  Nye tillitsvalgte i NSO
  Med rekordmange kandidater til valg fikk delegatene et luksusproblem når de skulle velge den nye politiske ledelsen i organisasjonen. Etter en lang valgkamp, lederdebatter og utspørring, var det til slutt Anders Kvernmo Langset som stakk av med seieren i kampen om å bli NSOs nye leder for perioden 2014/2015. Anders er 26 år og kommer fra Møre og Romsdal. Han studerer ved Høgskolen i Bergen, og er dermed NSOs første leder med høyskolebakgrunn.

  NSO arbeidsutvalg 2014/15 på #LMNSO
  Dette arbeidsutvalget trer i kraft 01.07.2014, og består av:

  • Alexander Løtvedt (HiL) – nestleder
  • Sondre Jahr Nygård (NTNU) – fagpolitisk ansvarlig
  • Therese Eia Lerøen (HiOA) – fagpolitisk ansvarlig
  • Kristian Myhre (MF) – velferd- og likestillingsansvarlig
  • Helge Schwitters (UiO) – internasjonalt ansvarlig

  Landsmøtet velger i tillegg politiske komiteer samt valgkomité og kontrollkomité. Ledere for komiteene for neste periode er:

  • Fag- og forskningspolitisk komité – Martin Fredheim (NTNU)
  • Internasjonalt komité – Martin Uleberg (UiO)
  • Velferds- og likestillingskomité – Tord Øverland (HiOA)
  • Valgkomiteen – Tuva Aune Wettland (HiOA)

  Sammensetningen av komiteene finner du her.

  Sentralstyre
  Etter en lang organisatorisk prosess ble det fattet endelig vedtak om at NSO skal gå fra den nåværende landsstyremodellen, til et sentralstyre. Sentralstyret skal bestå av 13 representanter uavhengig av institusjonstilhørighet, og skal fungere som det øverste organet mellom landsmøtene. Sentralstyret skal ha det overordnede ansvaret for NSO i overensstemmelse med vedtak fattet av landsmøtet, og velges av landsmøtet etter bestemte kategorier. Det første sentralstyret velges på landsmøtet i 2015, og blir aktivt fra 1. juli samme år.

  De nye vedtektene finner du her.

  Statistikk
  Ved hjelp av det nye talerlistesystemet ble det ført statistikk på hvordan taletiden fordelte seg mellom kjønn og institusjon.

  Antall delegater 217
  Antall medlemslag 36
  Antall kvinner 118
  Antall menn 99
  Gjennomsnittlig tid per innlegg 1,34 min
  Gjennomsnittlig tid per replikk 0,66 min

  Tid brukt på talerstolen (i % av den totale taletiden på LM)

  Tid brukt på talerstolen #LMNSO 2014

  Tid brukt på talerstolen fordelt på kjønn (i % av den totale taletiden på LM)

  Tid brukt på talerstolen fordelt på kjønn #LMNSO 2014

  Resolusjoner
  Landsmøtet vedtok to resolusjoner:

  Politiske dokumenter
  Landsmøtet vedtok tre politiske dokumenter: