Du er her: Student.no > Landsmøtet 2015 > Sakspapirene til landsmøtet 2015

Sakspapirene til landsmøtet 2015

Her er alle sakspapirene til NSOs landsmøte 2015.

Følgebrev til sakspapirene

Guide til landsmøtet

Samlefil med alle sakspapirene (225 sider)

Forhåndsinnsendte endringsforslag

Innkomne forslag til resolusjoner

Innstillinger fra landsstyremøte 4 til NSOs landsmøte 2015

Redaksjonskomiteens innstilling på:

 

LEVÉR PERMISJONSSØKNAD

LEVÉR ENDRINGSFORSLAG

Under kan du laste ned samlinger av hver sakstype, eller enkeltsakene hver for seg:

LM5 00 Konstituering
LM5 00.01-15 Godkjenning av innkalling
LM5 00.02-15 Valg av møteledelse
LM5 00.03-15 Godkjenning av forretningsorden
LM5 00.04-15 Godkjenning av saksliste
LM5 00.05-15 Godkjenning av tidsplan
LM5 00.06-15 Valg av tellekorps
LM5 00.07-15 Valg av redaksjonskomiteer
LM5 00.08-15 Godkjenning av delegater
LM5 01 Rapporter og orienteringer
LM5 01.01-15 Rapport fra arbeidsutvalget
LM5 01.02-15 Rapporter komiteerRapporten fra IK ble revidert 16. mars 2015
LM5 01.03-15 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2014
LM5 01.04-15 BM 2016: Den globale studentstemmen – Muntlig orientering uten sakspapir
LM5 02 Økonomi- og fullmaktsaker
LM5 02.01-15 Regnskap for NSO 2014
LM5 02.02-15 Rammebudsjett for 2016
LM5 03 Resolusjoner og uttalelser
LM5 03.01-15 Resolusjoner
LM5 04 Valg
LM5 04.01-15 Valg av arbeidsutvalg
LM5 04.02-15 Valg til kontrollkomiteen
LM5 04.03-15 Valg av valgkomite
LM5 04.04-15 Valg av politiske komiteer
LM5 04.05-15 Valg av sentralstyre
LM5 04.06-15 Valg av prinsipprogramkomite
LM5 05 Styringsdokumenter
LM5 05.01-15 Vedtekter
LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016
LM5 05.03-15 Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO
LM5 06 Innkomne saker
LM5 06.01-15 Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren
LM5 06.02-15 Generaldebatt

LEVÉR ENDRINGSFORSLAG