Du er her: Student.no > Landsmøtet 2015 > Vedtakene fra NSOs landsmøte 2015

Vedtakene fra NSOs landsmøte 2015

Her er vedtakene som ble gjort på NSOs femte landsmøte 2015.

Politiske  dokument

Resolusjoner

Resultater av valg

Arbeidsutvalget

Leder: Therese Eia Lerøen
Nestleder: Synne T. Grønvold
Fagpolitisk ansvarlig: Tine Borg
Fagpolitisk ansvarlig: Susann Strømsvåg
Internasjonalt ansvarlig: Helge Schwitters
Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Jørgen Ringen Andersen

Sentralstyret

Anine Klepp
Bjørn Dinesen
Fredrik Bødtker
Henrik Sveinsson
Ine Sophie Atterås
Johanne Vaagland
Kine Nossen
Marianne Andenæs
Martin Fredheim
Mats Beldo
Ruben Haugland
Simon Utseth Sandvaag
Sondre Jahr Nygaard

1. vara Trine Mathisen
2. vara Michael Melbye
3. vara Marte Øien
4. vara Vilde Coward
5. vara Victoria Sofie Hojem
6. vara Kaja Elisabeth de Ru
7. vara Ragna Staven
8. vara Christine Alveberg
9. vara Lasse Hjelle
10. vara Torgeir Lebesbye

Kontrollkomiteen (KK)

Bjørn-Åge Nilsen (til 30.06.2017)
Sindre Dueland (til 30.06.2017)

Valgkomiteen (VK)

Leder: Lasse Heggedal
Eirin Vetaas
Ingelin Rendal Johansen
Karen Marie Skaret
Tord Øverland

Internasjonal komite (IK)

Leder: Inger Kristine Liodden
Camilla Hermansen
Daniel Hernández Iniesta
Ellen Helstad
Knut Frydenlund

1. vara: Oda Berntzen
2. vara: Karethe Nedrebø Eide
3. vara: Mirela Cacan

Prinsipprogramkomiteen (PPK)

Leder: Ådne Hindenes
Britt-Marie Andersson
Gjermund Håkonseth
Ingrid Moe Albrigtsen
Karoline Soot

Fag- og forskningspolitisk komite (FFPK)

Leder: Madeleine Sjøbrend
Andreas Olsbø
Anne Helene Bakke
Kaja Elisabeth de Ru
Øyvind Dammerud

1. vara: Sverre Gaupås
2. vara: Jin Sigve Mæland
3. vara: Steinar Olberg

Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK)

Leder: Christine Adriane Svendsrud
Aleksander Martin Gjøsæter
Jone Trovåg
Linnea Reitan Jensen
Maria Terese Kittilsen

1. vara: Simen Lindgaard
2. vara: Tom Gunnar Kallekleiv Bårtvedt
3. vara: Steffen Eriksen Haneboe