Du er her: Student.no > Landsmøtet 2016 > Saker til landsmøtet 2016

Saker til landsmøtet 2016

Sakene til NSOs landsmøte 2016.

Ettersendinger:

Innstillinger fra redaksjonskomiteene:

Endringsforslag til saker uten redaksjonskomite:

 

Her kan du laste ned sakene samlet (etter kategori) eller hver for seg:

LM6 00 Konstituering
LM6 00.01-16 Godkjenning av innkalling
LM6 00.02-16 Valg av møteledelse
LM6 00.03-16 Godkjenning av forretningsorden
LM6 00.04-16 Godkjenning av saksliste
LM6 00.05-16 Godkjenning av tidsplan
LM6 00.06-16 Valg av fullmaktskomite
LM6 00.07-16 Valg av tellekorps
LM6 00.08-16 Valg av redaksjonskomiteer
LM6 00.09-16 Valg av tillitsperson
LM6 00.10-16 Godkjenning av delegater
LM6 01 Rapporter og orienteringer
LM6 01.01-16 Rapport arbeidsutvalget
LM6 01.02-16 Rapporter komiteer
LM6 01.03-16 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2015
LM6 02 Økonomi- og fullmaktsaker
LM6 02.01-16 Regnskap for NSO 2015
LM6 02.02-16 Rammebudsjett for 2017
LM6 03 Resolusjoner og uttalelser
LM6 03.01-16 Resolusjoner
LM6 04 Valg
LM6 04.01-16 Valg av arbeidsutvalg
LM6 04.02-16 Valg til kontrollkomiteen
LM6 04.03-16 Valg av valgkomite
LM6 04.04-16 Valg av politiske komiteer
LM6 04.05-16 Valg av sentralstyre
LM6 05 Styringsdokumenter
LM6 05.01-16 Vedtekter
LM6 05.02-16 Prinsipprogram
LM6 05.03-16 Handlingsplan
LM6 05.04-16 Utdanningspolitisk plattform
Vedlegg 3: Guide – Ord og uttrykk brukt i plattformen
Vedlegg 4: Plattform som innstilt av sentralstyret
LM6 05.05-16 Velferdspolitisk plattform
Vedlegg 3: Guide – Ord og uttrykk brukt i plattformen
Vedlegg 4: Plattform som innstilt av sentralstyret
LM6 06 Innkomne saker
LM6 06.01-16 Generaldebatt