Du er her: Student.no > Landsmøtet 2017 > Saker til landsmøtet 2017

Saker til landsmøtet 2017

Sakene til NSOs landsmøte 2017.

Ettersendinger:

Endringsforslag uten innstilling:

Innstillinger fra redaksjonskomiteene:

Last ned sakene samlet (etter kategori) eller hver for seg:

LM7 00 Konstituering – samlefil
LM7 00.01-17 Godkjenning av innkalling
LM7 00.02-17 Valg av møteledelse
LM7 00.03-17 Godkjenning av forretningsorden
LM7 00.04-17 Godkjenning av saksliste
LM7 00.05-17 Godkjenning av tidsplan
LM7 00.06-17 Valg av fullmaktskomite
LM7 00.07-17 Valg av tellekorps
LM7 00.08-17 Valg av redaksjonskomiteer
LM7 00.09-17 Valg av tillitsperson
LM7 00.10-17 Godkjenning av delegater
LM7 01 Rapporter og orienteringer  – samlefil
LM7 01.01-17 Rapport arbeidsutvalget
LM7 01.02-17 Rapporter komiteer
LM7 01.03-17 Årsrapport fra Norsk studentorganisasjon 2016
LM7 01.04-17 Rapport om NSOs kostnadsnivå
LM7 02 Økonomi- og fullmaktsaker  – samlefil
LM7 02.01-17 Regnskap for NSO 2016
LM7 02.02-17 Rammebudsjett for 2018
LM7 02.03-17 Fullmakt revidering av politiske dokumenter
LM7 03 Resolusjoner og uttalelser – samlefil
LM7 03.01-17 Resolusjoner
LM7 04 Valg  – samlefil
LM7 04.01-17 Valg av arbeidsutvalg
LM7 04.02-17 Valg til kontrollkomiteen
LM7 04.03-17 Valg av valgkomite
LM7 04.04-17 Valg av politiske komiteer
LM7 04.05-17 Valg av sentralstyre
LM7 05 Styringsdokumenter – samlefil
LM7 05.01-17 Vedtekter
LM7 05.02-17 Handlingsplan for NSO 2017/2018
LM7 05.03-17 Revidering av internasjonal plattform
LM7 05.04-17 Revidering av plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning
LM7 06 Innkomne saker – samlefil
LM7 06.01-17 Generaldebatt