Du er her: Student.no > Nyheter > Halvparten av norske studentdemokratier er underfinansiert

22.05.2019 (oppdatert 11.06.2020)

Halvparten av norske studentdemokratier er underfinansiert

Universitets- og høgskoleloven sikrer studentenes rettighet til å bli hørt i alle saker som angår dem. Men hva er status for norske studentdemokratier i 2019?  Les studentdemokratienes tilstandsrapport for 2019

Norsk studentorganisasjon (NSO) har gjennomført en undersøkelse blant norske studentdemokratier, og resultatene blir presentert for representantskapet i Universitets- og høyskolerådet (UHR) den 28 – 29. mai. Funnene kan du lese i tilstandsrapporten som du finner under.

Tilstandsrapport for studentdemokratier 2019

Noen hovedfunn fra undersøkelsen blant studentdemokratier

  • Årets undersøkelse viser at halvparten av studentdemokratiene (uavhengig av størrelse) opplever at de er underfinansiert til å kunne drive og utvikle studentdemokratiet på en tilfredsstillende måte
  • Det store flertallet føler seg hørt av ledelsen ved institusjonen, og litt over halvparten av studentdemokratiene oppgir at de har mulighet til å delta i ledergruppen og rektor/dekanmøter ved institusjonen. Likevel peker flere på at selv om de opplever å bli tatt på alvor av den øverste ledelsen, er det oftere manglende forståelse og vilje til samarbeid på lavere nivå i organisasjonen, som f.eks. ved fakulteter og institutter.
  • Fjorårets tilstandsrapport pekte på organisasjonskonsulentens viktige rolle som kontinuitetsbærer for studentdemokratiene, likevel oppgir flere av studentdemokratiene at de har manglende administrativ støtte fra organisasjonskonsulent i årets undersøkelse.

-Studentene har gjennom Universitets- og høgskoleloven en rett til å opprette studentdemokratier og å bli hørt i saker som angår dem. Det er svært dramatisk at halvparten av studentdemokratiene opplever at de ikke har tilstrekkelig finansiering til å drive og utvikle studentdemokratiet ved sin institusjon,sier Marte Øien, nestleder i Norsk studentorganisasjon.

Av undersøkelsen fremkommer det også at landets universiteter og høgskoler har en jobb å gjøre når det kommer til å forankre studentdemokratienes rolle og arbeid på utdanningsinstitusjonene.

-Det er veldig gledelig at de aller fleste studentdemokratiene opplever at de blir hørt av den øverste ledelsen ved sin institusjon, men vi ser at flere opplever at velviljen hos ledelsen ikke gjenspeiles vertikalt i organisasjonen. Her har institusjonene en jobb å gjøre med forankring av studentdemokratiets rolle i egen organisasjon. Hvis ikke er det vanskelig å sikre studentenes rettighet til reell medvirkning ved institusjonene, fortsetter Øien.

Tilstandsrapporten skal presenteres for rektorer og administrerende direktører på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte 28. mai.

-Et aktivt og velfungerende studentdemokrati er et sunnhetstegn, og noe både studentene og utdanningsinstitusjonen tjener på. Vi håper derfor at ledelsen ved norske universiteter og høgskoler tar lærdom av tilstandsrapporten, og følger opp med tiltak på egen institusjon, avslutter Øien.

Del dette