Du er her: Student.no > Nyheter > Informasjon om NSO-arrangementer i forbindelse med koronaviruset

11.03.2020 (oppdatert 22.07.2020)

Informasjon om NSO-arrangementer i forbindelse med koronaviruset

Her er informasjon om hva NSO gjør angående koronaviruset. Siden vil jevnlig bli oppdatert ved ny informasjon.

(siden er oppdatert 14. mars kl. 21:45)

NSOs arbeidsutvalg har satt ned en intern beredskapsgruppe som skal vurdere hvilke tiltak organisasjonen må gjennomføre for å forhindre spredning av viruset og ivareta menneskene i organisasjonen. Vi kommer til å ta alle beslutninger i samråd med sentralstyret og kontrollkomiteen. Arrangement viruset kan ramme er følgende.

Formøte – AVLYST

Skulle arrangeres 27. – 29. mars i Oslo

Grunnet Folkehelseinstituttets og andre helsemyndigheters anbefalinger om at man ikke avholder større arrangement har formøtet blitt avlyst. Av informasjon og opplæring som skulle blitt gitt på formøtet, vil vi tilstrebe å kunne få gitt den informasjonen på andre måter. Mer informasjon om dette vil komme fortløpende så snart vi har det klart. 

Hvis du allerede har bestilt reise i forbindelse med formøtet må du avbestille reisen. Dersom reisen ikke er bestilt gjennom FCM Travel, og du derfor har utlegg for reisen, sender du reiseregning på vanlig måte for å få det refundert.

Av informasjon og opplæring som skulle blitt gitt på formøtet, vil vi tilstrebe å kunne få gitt den informasjonen på andre måter. Mer informasjon om dette vil komme fortløpende så snart vi har det klart.

Dersom dere skulle ha spørsmål ta kontakt med Marte på 95792556 eller Felipe på 98225999.

Landsmøte – UTSATT

Ordinært landsmøte skulle arrangeres 17. – 19. april i Tønsberg

På grunn av myndighetenes nylig iverksatte tiltak for å begrense koronasmitten blir landsmøtet som var planlagt den 17.-19. april utsatt på ubestemt tid.

Hvis du allerede har bestilt reise i forbindelse med landsmøte må du avbestille reisen. Dersom reisen ikke er bestilt gjennom FCM Travel, og du derfor har utlegg for reisen, sender du reiseregning på vanlig måte for å få det refundert.

Vi arbeider for å få på plass en teknisk løsning som likevel gjør det mulig å gjennomføre nødvendige valg helgen 18.-19. april, uten at det krever et fysisk møte. Mer informasjon om dette kommer.

Fristene som er kunngjort i forbindelse med valgene gjelder inntil det eventuelt blir gitt annen beskjed.

Vi avventer utviklingen av koronasituasjonen for å så snart det er mulig avholde et fysisk landsmøte, slik at alle øvrige landsmøtesaker blir behandlet på ordinær måte.

Vi holder dere oppdatert så fort det foreligger mer informasjon.

Dersom dere skulle ha spørsmål ta kontakt med Marte på 95792556 eller Felipe på 98225999.

Sentralstyremøte nr. 5 – UTSATT

Se informasjon om landsmøtet over.

Sentralstyremøte nr. 6

Skal arrangeres 6. – 7. juni i Oslo.

Mer informasjon kommer

Kontakt:

  • Spørsmål fra media rettes til leder Marte Øien
  • Spørsmål fra organisasjonen rettes til nestleder Felipe F. Garcia

Tiltak vil gjennomføres i henhold til FHIs til enhver tid oppdaterte anbefalinger https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/. I tillegg vil NSO ha kontakt med kommunehelsetjenestene i de aktuelle kommunene arrangement skal avholdes.

Del dette