Du er her: Student.no > Nyheter > Vårens siste sentralstyremøte

05.06.2020 (oppdatert 07.06.2020)

Vårens siste sentralstyremøte

Til helgen arrangerer NSO vårens siste sentralstyremøte, digitalt. Her vil mange viktige saker for studentene bli behandlet.

Av saker som skal opp og vedtas er resolusjon om kompetansereformen, resolusjon om tilpasset undervisnings- og vurderingsformer, valg av  politiske komiteer, fagstrategiske enheter i UHR og valgkomiteen.

Disse og andre saker kan dere finne her.

Møte vil bli streamet på student.no

Søndag


Lørdag

Søndag

Nytt tidspunkt for møtestart søndag 7. juni er kl 10:30

Fra Til
09:30 10:00 Lesetid endringsforslag
10:00 10:30 Resolusjoner – Votering
10:30 11:00 Valg til fagstrategiske enheter i UHR 2020/2021
11:00 11:15 Pause
11:15 11:45 Revidering av økonomi- og miljøreglement – Votering
11:45 12:15 Mandat for de politiske komiteene og fagrådet 2020/2021 – Votering
12:15 12:30 Protokollsaker
12:30 13:00 Lunsj
13:00 13:30 Kontrollkomiteen presenterer resultatet av UHR-valgene
13:30 13:40 Avslutning
13:40 14:00 Pause
14:00 16:00 Seminar

Del dette