Saker til SST3-22/23

Fristen for å melde nye saker er 16. november 2022

Send spørsmål / innspill

Samlefil med sakspapirene

Tidsplan

 

SST3 00 Konstituering
SST3 00.05-22/23 Konstituering
SST3 01 Rapporter og orienteringer
SST3 01.05-22/23 Rapporter
SST3 01.06-22/23 Protokollsaker
SST3 02 Økonomi- og fullmaktsaker
SST3 02.02-22/23 Økonomirapport
SST3 02.03-22/23 Spesifisert budsjett 2023
SST3 02.04-22/23 Fondssøknad - Stafettkomitéen ved NHH - Bergensbaneløpet 2023
SST3 03 Eventuelt, resolusjoner og uttalelser
SST3 03.03-22/23 Resolusjoner
SST3 04 Valg
SST3 04.02-22/23 Valg av leder av LMPK
SST3 05 Styringsdokumenter
SST3 05.01-22/23 Endringsforslag til NSOs vedtekter
SST3 06 Innkomne saker
SST3 06.06-22/23 Statsbudsjettprioriteringer 2024
SST3 06.07-22/23 Diskusjonssak Driftstilskudd
SST3 06.08-22/23 Diskusjonssak Utdanningspolitisk plattform
SST3 06.09-22/23 Diskusjonssak Velferdspolitisk plattform
SST3 06.10-22/23 Sak fra kontrollkomiteen - Prosess rundt arbeid med statsbudsjettprioriteringer for 2023

Kontaktperson


Even Ulsnæs
Sekretariatsleder

E-post: even@student.no
Tlf: 94268721

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no