Sara Mediå - SST3-22/23

Leder av LMPK 2022/2023

Studiested: UiO - Universitetet i Oslo
Studium:
Bachelor i Biovitenskap
Nåværende verv: Nestleder v/ Læringsmiljøpolitisk komité
Annen relevant erfaring: Flere år med lokalt og institusjons-nivå arbeid med fag og læringsmiljø, i form av ledelse av fakultetets studentutvalg, Studentparlamentet og utvalg-/styrearbeid (bl.a. LMU).

Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 94979524

Dette vil jeg oppnå i vervet

Ved å tre inn som leder av komitéen vil jeg jobbe for å bygge stabilitet internt i komitéen, slik at vi har trygge forutsetninger for å drive med det arbeidet vi allerede har igangsatt for inneværende periode. Grunnet endringene som har forekommet i komité-sammensetningen er det nødvendig med en runde internt for å tilpasse blant annet arbeidsform; dette er en prosess som jeg allerede har igangsatt som fungerende leder, og som leder vil fortsette med. Jeg ønsker at komitéen skal vi bli hørt i arbeidet med plattformrevideringer, og vil jobbe for at vi tar en aktiv plass i utarbeidelsen av utkast til spesielt Utdanningspolitisk plattform. Vår framdriftsplan er basert på tematikk som komité-medlemmer selv er opptatt av, og jeg vil jobbe aktivt for at vi felles når de målene vi har satt oss og produserer arbeid som komitéen kan være stolt av!

Hvorfor jeg passer til dette vervet

Jeg har over lengre tid jobbet med diverse temaer innenfor læringsmiljø, og har solid fagkompetanse på feltet som jeg tror vil komme komitéen til gode i arbeidet vårt. Som nåværende nestleder i LMPK har jeg allerede god kjennskap til de politiske mål komitéen har satt seg for perioden 2022/2023, og hvordan vi ønsker å oppnå dem. Jeg kjenner også til de utfordringene komitéen allerede har møtt i inneværende periode, og stiller med leder-erfaring som vil hjelpe meg skape et godt arbeidsmiljø for komité-medlemmene.

 

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no