For et fargerikt internasjonalt akademia (vedtatt på SST4-19/20, 01.03.2020)

Resolusjon vedtatt på NSOs sentralstyremøte 4, 1. mars 2020.

I Norge tar vi for gitt at alle skal kunne ta del i høyere utdanning og at seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ikke skal bety noe for muligheten til å delta i akademia. Allikevel har høyere utdanningsinstitusjoner i Norge samarbeidsavtaler med land der homofili enten er ulovlig, eller ikke akseptert kulturelt.

I 72 land i verden er kjærlighet mellom to av samme kjønn forbudt, og hver dag blir mennesker forfulgt, trakassert og diskriminert – bare for å være seg selv. Kampen for å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle uavhengig av seksuell orientering må vinnes ikke bare i Norge men i resten av verden. Diskriminering og hets av skeive er ikke bare forkastelig, men også farlig for en utsatt minoritet i samfunnet. Skeive som hindres deltakelse i det akademiske fellesskapet er et tap for kvaliteten og mangfoldet i akademia.

Akademisk frihet innebærer retten til å forske, undervise, oppsøke og spre kunnskap uten frykt for sanksjoner eller straff. Forskning og utdanning spiller en viktig rolle i arbeidet for skeives rettigheter, men i flere kontekster blir kunnskap om kjønn- og seksualitetsmangfold sett på som kontroversielt eller umoralsk, og studenter og akademikere opplever sanksjoner og begrensninger når de ønsker å jobbe med disse temaene. Universitets- og høyskolesektoren har et ansvar for å stå opp mot denne typen brudd på akademisk frihet.

Universiteter og høyskoler skal være forkjemper for akademisk frihet og at seksuell orientering ikke skal påvirke mulighetene dine i akademia. Internasjonalisering er viktig for hele sektoren, men en internasjonalisering der skeive ikke får ta del svekker vår mulighet til å utføre vårt samfunnsoppdrag.

NSO mener at:

  • At universiteter og høyskoler må i etableringen av avtaler med institusjoner i land der skeives rettigheter er begrenset, problematisere dette og sikre at avtalen ivaretar likeverdige muligheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
  • Universiteter og høyskoler i Norge må være en tydelig stemme internasjonalt for et åpent og inkluderende akademia.
  • Universiteter og høyskoler må følge opp studenter på utveksling som opplever diskriminering basert på seksuell orientering.
Download For-et-fargerikt-internasjonalt-akademia-01.03.2020.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no