Handlingsplan 2021 - 2022

Handlingsplanen er landsmøtet sin plan for hvilke saker Norsk studentorganisasjon skal prioritere det kommende året. Handlingsplanen inneholder de politiske og organisatoriske prioriteringene organisasjonen skal legge vekt på. Handlingsplanen skisserer en prioritering, men er ikke en uttømmende oversikt over organisasjonen sitt arbeid gjennom året.

NSOs prioriteringer for perioden er å jobbe for:

  • Gjennomslag for NSOs krav til statsbudsjettet.
  • Gjennomslag for NSOs valgprioriteringer gjennom valget og en ny regjeringserklæring, med spesielt fokus på å inkludere studentene i dagpengeordningen og bedre studentenes generelle økonomiske situasjon, både under og etter koronasituasjonen.
  • At studentenes utdanningskvalitet og velferd skal styrkes, og at det skal forskes på forebyggende tiltak for å bedre studenters psykisk helse.
  • At NSO har gode møtearenaer og rekruttering under og etter koronasituasjonen.
  • Å sikre rettighetene til studenter med tilretteleggingsbehov og studenter med nedsatt funksjonsevne.
  • Å videreutvikle arbeidet med å styrke medvirkning i organisasjonen, med særlig fokus på medlemslagene som ressurs.
  • Å jobbe for kompetansebygging i sektoren knyttet til digital undervisning.
  • At sektoren tar sitt ansvar i å nå FN sine bærekraftsmål i samsvar med Agenda 2030.
  • Bruke de politiske komiteene på en effektiv måte og gjøre arbeidet deres mer tilgjengelig for medlemslag.
  • Sikre at helsetjenesten i vertskommunene har tilstrekkelig kapasitet til at studenters psykiske helse ivaretas med kort ventetid for konsultasjon og behandling.
Download Vedtatt-Handlingsplan-20212022-1.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no