Nasjonal deleksamen – Ensretting og overformynderi (Vedtatt videreført av SST6 2020/2021)

Resolusjon vedtatt på NSOs landsstyremøte 5 2014/2015 (29. – 31. mai 2015).

Regjeringen ønsker å innføre nasjonale deleksamener og slår med det spikeren i kisten for faglig frihet. Forslaget er en lovhjemmel som vil gi departementet myndighet til å pålegge utdanningsinstitusjonene å avholde nasjonale deleksamener i alle typer utdanninger, og om resultatet skal føres på vitnemålet.

Nasjonale deleksamener bryter med prinsippet om akademisk frihet og institusjonell autonomi. NSO mener det er et mål at utdanningene skal holde god kvalitet uavhengig av hvor det er, men innholdet nødvendigvis ikke skal være det samme. NSO er svært bekymret for hvordan nasjonale eksamener vil standardisere det faglige innholdet i studiene.

All høyere utdanning skal være forskningsbasert. Alle fagmiljø skal ikke være like, de skal ha ulik profil. Dette gjenspeiles naturlig nok i hvordan den faglige profilen på studieprogrammene er bygget opp. Det vil kunne være til hinder for lokale tilpasninger.

NSO er sterkt bekymret for at nasjonal eksamen vil ta mye fokus bort fra andre fag og over til det som skal testes nasjonalt. NSO mener dette vil være drepen for faglig integritet og kreativitet hos den enkelte institusjon. Det vil være naivt å tro at institusjonene ikke er interessert i å prestere så godt som mulig og derfor vil bruke mye tid på dette.

Studentene taper på dette forsøket på å forbedre studiekvaliteten og sjekke karaktergivingen til institusjonene ved å føre karakteren på vitnemålet. Ikke bare vil en nasjonal deleksamen ha en direkte konsekvens på studentenes karakterer, men det vil også føre til en slags rangering av de ulike institusjonene basert på karakterer. Når fagmiljøene opptrer og skal opptre på ulike premisser, vil en rangering være direkte urettferdig ovenfor studenter, ansatte, men også arbeidsgivere.

NSO krever at:

  • Regjeringen trekker sitt forslag om en lovhjemmel som gir departementet myndighet til å pålegge institusjonene obligatoriske nasjonale deleksamener som kan føres på studentenes vitnemål.
Download Resolusjon-Nasjonale-deleksamener-ensretting-og-overformynderi.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no