Nasjonal statistikkføring av klagesensur (Vedtatt videreført av SST6 2020/2021)

Resolusjon vedtatt på NSOs landsstyremøte 5 2015 (29. – 31 . mai 2015).


Norsk studentorganisasjon krever at Kunnskapsdepartementet pålegger institusjonene å føre statistikk over all klagesensur i alle emner.

Kunnskapsdepartementet skal samle inn statistikken hvert år og gjøre den tilgjengelig for almenheten gjennom database for statistikk om høyere utdanning (DBH) i anonymisert form på institusjons- og avdelingsnivå, samt institutt- og emnenivå hvor dette ikke kommer i konflikt med kravet til anonymisering

Download Resolusjon-Nasjonal-statistikkføring-av-klagesensur.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no