Reguler interships nå! (vedtatt på SST3-17/18, 09.12.2017)

Resolusjon vedtatt av NSOs sentralstyre, 9. desember 2017.

Arbeidslivsrelevans og erfaring er en viktig del av studiene. I dag må stadig flere få denne erfaringen etter, eller i permisjon fra studiene, på egen regning. Dette kan skape grobunn for et klasseskille mellom dem med, og dem uten erfaring.

I Aftenposten 8. februar 2015 kan vi lese at flere må jobbe gratis. Flere og flere nyutdannede må belage seg på å være gratis arbeidskraft før de kan få tilbud om jobb. Mange aktører benytter seg nemlig muligheten til å ansette såkalte «interns» uten hverken lønn eller studiepoeng som kompensasjon. Ordningen er allerede godt utbredt i Europa, og i vinter streiket praktikanter i Brussel som protest mot ordningen hvor nyutdannede jobber i fulltidsstillinger uten lønn.

Nå frykter norske studenter at ordningen blir mer utbredt i Norge. Arbeidsledigheten blant nyutdannede er høyere enn i befolkningen for øvrig.

Kandidatundersøkelsen for 2015 viser dessuten at arbeidsledigheten blant nyutdannede er økende, selv om dette kan tilskrives oljeprisfallet. I 2015 lå tallet på nyutdannede arbeidsledige på 8,7 %, mens den i befolkningen for øvrig er på halvparten av denne andelen.

Internship- og praktikantordningen er per dags dato ikke eksplisitt regulert i noen lovtekst. Alle arbeidsplasser kan tilby denne ordningen, men det finnes ingen tredjeinstans som kontrollerer kompetansen en praktikant eller «intern» tilegner seg uten at det skjer i samarbeid med utdannelsesinstitusjonene, i studier.

NSO mener at arbeidserfaring i løpet av studiene skal skje i studieløpet og gi studiepoeng som praksisløpet i dag, eller som lønnet arbeid. Her har institusjonene et ansvar for å bidra med arbeidslivserfaring og relevans til sine studenter. NSO mener at alle skal få arbeidslivserfaring i sine studieprogram.

Arbeidsgivere skal ikke utnytte en situasjon hvor mange nyutdannede eller studenter i permisjon sliter med å finne seg arbeidslivserfaring. Nyutdannede burde kompenseres for sitt arbeid i form av lønn eller honorar. Ved å regulere og innføre begrepene i arbeidsmiljøloven, vil studenter og nyutdannede ha et sterkere rettsvern i disse situasjonene. Det vil også stille krav til arbeidsgiver om hvordan en slik ordning skal foregå på akseptabel måte.

Prinsippet om at du må ha relevant erfaring før du kan få erfaring i form av jobb er problematisk. Dersom flere nyutdannede tvinges til å jobbe gratis står vi i fare for å få et nytt klasseskille mellom de som har råd til å jobbe gratis og de som ikke har råd til å få en relevant jobb etter studiene sine.

I verste fall fører dette til at selve utdanningen blir gjort betydningsløs sammenliknet med arbeidserfaring. Internships- og praktikantstillinger hvor student eller nyutdannet ikke lønnes i form av studiepoeng eller lønn er usosialt.

NSO mener at:

  • Praktikant- og internshipordningen må reguleres gjennom arbeidsmiljøloven (AML).
  • Arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner bør ta et oppgjør med ordningen om studenter og nyutdannede som jobber gratis.
  • Nyutdannede og studenter skal ikke se seg tvunget til å jobbe gratis for å kunne få tilbud om arbeidsplass.
  • Nyutdannede skal lønnes i henhold til sin kompetanse og kvalifikasjon til
  • Institusjonene må tilrettelegge bedre for praksis og arbeidslivsrelevans i studiene, og i samarbeid med Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA) bidra til bedre kommunikasjon med arbeidslivet.
Download Resolusjon-Reguler-interships-nå.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no