Resolusjon om dansk studiestøtte (vedtatt på SST1-16/17, 11.09.2016)

Et angrep på kunnskapssamfunnet

Vedtatt på NSOs sentralstyremøte 1 2016/17 (11. september 2016).

Norsk Studentorganisasjon (NSO) støtter Danske Studerendes Fællesråd (DSF) i sin oppfordring til den danske regjeringen om å beholde studiestøtten slik den er.

Danmark har i dag en av verdens beste økonomiske støtteordninger for å ta høyere utdanning. Danske myndigheter, i ledelse av statsminister Lars Løkke Rasmussen, la onsdag 30. august frem en helhetsplan for Danmark frem mot 2025. Denne planen inneholdt blant annet en reform av støtten til danske studenter som kommer til å gjøre en større andel av studiestøtten til lån, slik at de får mindre i stipend. En slik ordning fører til at man tar penger fra neste generasjon og deres mulighet til utdannelse. NSO er, i likhet med DSF og Uddannelsesalliancen, sterkt imot denne utviklingen. Vi håper at regjeringen, ved Lars Løkke Rasmussen, vil snu i denne avgjørelsen og se på kunnskapsutvikling og en investering i studenter som viktig for å bygge opp kunnskapssamfunnet.

Studiestøtte er en universell velferdsordning og et nødvendig virkemiddel for å bidra til at unge – uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn – har reelle muligheter til å ta og gjennomføre høyere utdanning. Unge som kommer fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn er mindre tilbøyelige til å sette seg i gjeld, noe som kan påvirke den sosiale mobiliteten og bidra til sosial skjevhet. NSO mener at det er dine evner og ambisjoner som skal avgjøre om du har mulighet til å ta høyere utdanning, ikke størrelsen på lommeboken.

En god studiefinansiering er sentral for å sikre sosial mobilitet. Norske studenter er i dag mer avhengig av finansiell støtte fra familie enn hva danske studenter er. Å gi danske studenter mindre i stipend kan føre til at de blir mer avhengig av inntekt fra enten familie eller jobb for å unngå å sette seg i gjeld. Sosial bakgrunn påvirker også evnen til å tilbakebetale et lån. Man ser tydelig at ferdigutdannede fra ikke-akademiske familier har størst problemer.

Kutt i stipendandelen leder til en økt gjeldsbyrde, noe som igjen kan føre til at flere studenter vegrer seg for å ta opp studielån, og i større grad blir avhengig av å jobbe ved siden av studiene. Det kan gå utover arbeidet med studier, som i verste fall kan føre til frafall. Det å gjennomføre på normert tid forutsetter at man studerer på fulltid, og en omlegging kan føre til forsinkelser i studiene. NSO mener videre at studenter som er godt kvalifiserte til å møte morgendagens utfordringer er nødvendig, og at en investering i studenter er en investering i fremtiden.

NSO oppfordrer den danske regjeringen til å beholde studiestøtten slik den er i dag.

Download Resolusjon-om-dansk-studiestøtte.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no