Samarbeid for akademisk frihet i Israel og Palestina (vedtatt på SST3-17/18, 09.12.2017)

Resolusjon vedtatt av NSOs sentralstyre, 9. desember 2017.

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å vise støtte til akademikere i Israel og Palestina. Den akademiske friheten er truet. Det er urovekkende mer akseptert å utfordre utdanningsinstitusjoners faglige og akademiske autonomi. Denne utviklingen må bli tatt på alvor. Norsk Studentorganisasjon ønsker derfor å se et akademisk fellesskap som fortsetter med å uttrykke sin motstand til ethvert angrep som truer den akademiske friheten.

Studenter og vitenskapelig ansatte sin rett til trygghet, akademisk frihet, demokratiske rettigheter, og utdanning, er verdensomfattende og skal ivaretas. NSO vil bidra til kapasitetsbygging for palestinske studenter ved å opprette et samarbeid med den palestinske studentorganisasjonen Palestinian Student Council Forum (PSCF).

Samarbeidet skal støtte opp under palestinske studenters rettigheter, levekår og læringsmiljø. Gjennom den europeiske studentunionen (ESU) skal NSO ha dialog med National Union of Israeli Students (NUIS) om situasjonen for palestinske og israelske akademikere i området.

Gjennom statens Israels systematiske undertrykkelse av det palestinske folk og det palestinske akademiske liv, bryter Israel både prinsippet om akademisk frihet, lik rett til utdanning og menneskerettighetene. Norske studenter fordømmer et hvert angrep på den akademiske friheten. NSO oppfordrer derfor akademia til å stå samlet for å kjempe for rettighetene til palestinske kolleger, og jobbe for et fritt Palestina med et fritt akademia.

  • NSO skal innlede et samarbeid med den palestinske studentorganisasjonen
  • NSO skal ha dialog med NUIS om situasjonen for palestinske og israelske akademikere i Israel og Palestina, med sikte på et godt akademisk miljø i området.
  • NSO skal arbeide for at universitets- og høyskolesektoren aktivt viser sin støtte til akademikere i Israel og Palestina.
  • NSO mener at forsknings- og utdanningsprogram må ha merknader om at akademisk frihet er et kriterium for et hvert samarbeid og kutte all støtte dersom disse ikke blir
  • NSO mener at universitet- og høgskolesektoren ikke skal inngå samarbeidsavtaler med israelske utdanningsinstitusjoner der lik rett til utdanning og akademisk frihet innskrenkes.
Download Resolusjon-Samarbeid-for-akademisk-frihet-i-Israel-og-Palestina.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no