Studenters immaterielle rettigheter (Vedtatt videreført av SST6 2020/2021)

Resolusjon vedtatt på arbeidsutvalgsmøte 6/2012-13 (23.august 2012)

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det i tråd med likhetsprinsippet er et nasjonalt ansvar å sikre at alle studenters immaterielle rettigheter er godt ivaretatt uavhengig av studentens institusjonstilhørighet eller valg av studie. Det er uakseptabelt at studenter har svakere immaterielt rettsvern i møte med bedrifter enn det bedriftens egne ansatte har gjennom arbeidstakeroppfinnelsesloven.

Beskyttelse av Studenters IPR – relevans uten rettsløshet

Nyskaping og samarbeid med arbeidsliv er en viktig del av studenthverdagen, som ytterligere aktualiseres gjennom økt fokus på forsknings- og utviklingsbasert utdanning. Med innovasjon kommer mulighet for kommersialisering. Når det kommersialiserbare resultatet er et produkt av samarbeid mellom student og arbeidsliv, reiser det seg problemstillinger knyttet til hvem som skal eie ikke-fysiske størrelser som patenter, åndsverk og varemerke.

Studentarbeid med oppgaveskriving og praksisprosjekter er normalt ikke å anse som et arbeidsforhold. Lovgivningen som beskytter arbeidstakere mot urimelig tap av rettigheter til IPR kommer følgelig ikke automatisk anvendelse. Praksis har i disse tilfellene vært at bedriftene har gitt studenter avtaleforslag som gir bedriften enerett over all IPR som skapes gjennom samarbeidet. Vanligvis har hverken studentene eller institusjonene god nok kompetanse til å kvalitetssikre det som blir underskrevet. Konsekvensen er at studentene ofte står igjen uten rettigheter. Både studenter og arbeidsliv lider av at studenters immaterielle rettigheter i studierelatert prosjektarbeid er for dårlig definert.

Manglende rettsprinsipper gjør at de bedriftene som ikke velger å helgardere seg ved hjelp av altoverdragende avtaleforslag kan risikere å miste verdifull bakgrunns-IPR. Dermed står i praksis bedriftene igjen med to alternativer ved dagens situasjon.

Helgardering som frarøver studentene deres rettigheter, eller å la være å gi studenter interessante oppgaver. Det er for NSO uforståelig hvordan det fra departementshold samtidig kan oppfordres til innovasjon, entreprenørskap og økt samarbeid mellom studenter og arbeidsliv.

Studentsamarbeid med arbeidslivet er et viktig virkemiddel for relevans i utdanning. Klare retningslinjer for behandling av IPR gir forutsigbarhet for både student og bedrift.

Sikringen av studenters immaterielle rettigheter må derfor gjøres i samråd med arbeidslivet slik at avtalen fremmer, ikke hemmer, samarbeid.

NSO krever at:

  • Det utarbeides en nasjonal standardavtale for IPR ved studentsamarbeid med bedrift.
  • Standardavtalen sikrer studentenes IPR på lik linje med det tankegods arbeidstageroppfinnelsesloven bygger på.
  • Standardavtalen utformes i samarbeid med arbeidslivet, slik at den ikke hemmer arbeidslivstilknyttede studentoppgaver.
Download Studenters-immaterielle-rettigheter.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no