Utdanning er ikke en vare – Norge må bidra i arbeidet for en styrket offentlig finansiering av høyere utdanning globalt (vedtatt på SST4-17/18, 03.03.2018)

Resolusjon vedtatt av NSOs sentralstyre 3.3.2018

Globalt er høyere utdanning kraftig underfinansiert. En stabil og relativt høy basisfinansiering sikrer gode rammer for forskning og utdanning. Det enkelte lands myndigheter må sikre god nok finansiering for å minimere behovet for studentbetaling og sikre lik rett til utdanning for alle. For å sikre fri og uavhengig forskning må institusjonene ha en økonomi som finansierer forskning. Særlig viktig er det med basisfinansiering for å legge til rette for grunnforskning. Forskere bør som hovedregel ha faste stillinger, både for forutsigbarhet og redelighet i forskningen. Det er en frykt for at forskere i midlertidige stillinger kan pålegge seg selv å dekke over resultater som kan oppfattes som kontroversielle.

I dag er grunnskoleutdanning en av Norges hovedprioriteringer innen utviklingspolitikken, med et spesielt fokus på jenters tilgang til skolegang. Høyere utdanning er derimot tilegnet få ressurser og gitt lite oppmerksomhet. Samtidig vet vi at høyere utdanning og forskning har stor betydning for å sikre et lands evne til egen utvikling. Hvert eneste ett av de 17 bærekraftsmålene har også en indikator som er relatert til eller avhengig av utdanning eller forskning. Ikke minst trengs flere utdannede lærere for å oppnå målet om grunnskole for alle verdens barn.

Vi i Norsk studentorganisasjon mener at norske myndigheter må se utdanningsløpet i et mer helhetlig perspektiv og satse i større grad på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk. Dette som et ledd i å fremme akademisk frihet og lik tilgang på høyere utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn globalt.

Vi mener at:

  • Utdanning ikke burde være en vare, men en rettighet
  • Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk middel
  • 15 % av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020
  • Satsningen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge allerede er involvert burde økes.
Download Resolusjon-Utdanning-er-ikke-en-vare.pdf

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no