Bedre rettssikkerhet, men ikke på bekostning av utdanningen (Vedtatt på LM12, 2022)

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons landsmøte 2022

Aune-utvalget foreslo i 2020 om å styrke studentenes rettssikkerhet, med blant annet krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver og sensur innen 15 virkedager etter klagefrister utløpt. Samtidig har universitets- og høyskolesektoren måtte begå store budsjettkutt de siste årene, som påvirker både fagmiljøer og studenter. Kravet om to sensorer er et steg i riktig retning, men ikke på bekostning av utdanningskvaliteten.

Utdanning og forskning går hånd i hånd. Dersom den ene blir svekket, blir den andre like svekket. Studentene kan ikke gå god for en ordning som ikke blir bevilget penger til.

Ordningen er et steg i riktig retning for studentenes rettssikkerhet, men da skal den være finansiert på riktig måte og ikke påvirke studentenes studiekvalitet. Studentene fortjener bedre rettssikkerhet uten at studiekvaliteten svekkes, og som ikke går på bekostning av en rettferdig vurdering.

Norsk Studentorganisasjon mener at:

  • Kunnskapsdepartementet skal ikke innføre ordningen om to sensorer før den har blitt grundig om arbeidet, gjennom tett samarbeid med universitets- og høyskolesektoren og studentdemokratiene.
  • Kunnskapsdepartementet skal jobbe aktivt for å reversere konsekvente budsjettkutt i universitets- og høyskolesektoren, som påvirker negativt studiekvaliteten og utdanningstilbud for studentene.
  • Kunnskapsdepartementet skal utrede to-sensorordningen videre slik at en eventuell innføring ikke har negativ påvirkning på utdanningskvalitet eller
  • To-sensorordningen må ta hensyn til problematikk rundt fagmiljø med få tilgjengelige sensorer, og kan ikke innføres uten at det følger med en bærekraftig finansieringsmodell
Download Resolusjon_bedre_rettsikkerhet.pdf

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no