Skip to main content

En bedre eksamenstid (vedtatt av LM14)

Studenter fortjener en eksamenstid som ikke aktivt forhindrer at de skal kunne prestere. Derfor må den nasjonale studieforskriften legge til rette for det.

I dag er det ikke uvanlig at studieinstitusjoner setter opp eksamener to dager på rad for studenter innenfor et anbefalt studieløp. Dette er svært uheldig og kan bidra til å hemme studiekvaliteten og studieprogresjonen til studentene. En enkel løsning på dette problemet vil være å fatte noen nasjonale retningslinjer for studiekvalitet som sier at det skal være minimum 24 timer mellom avslutning og oppstart av to eksamener innenfor anbefalte studieløp.

Det er ikke bare et problem at man har eksamen to dager på rad, det er også noen dager i året man burde unngå å ha eksamen på, både fordi det er praktisk, og for å bevare studentenes mentale helse. Dette inkluderer den 18. mai og 23. desember. Å ha eksamen dagen etter nasjonaldagen vil forhindre at studentene kan delta i markeringen av Norges nasjonaldag, grunnet forberedelser til eksamen. Når det kommer til den 23. desember, hindrer å ha eksamen studenter fra å komme seg hjem til jul. Begge disse konsekvensene er svært uheldig.

For de det gjelder vil dette bety en bedre eksamenstid, hvor man har muligheten til å lese jevnere, og å fokusere i større grad på et fag av gangen, slik man skal ha muligheten til når man går på høyere utdanning. Studenter skjønner at det er vanskelig å finne eksamensdatoer, men dette er en logistikkutfordring man må klare å løse. Dagens ordning er ikke bra nok, og må endres for å bli best mulig for studentene.

NSO mener at:

  • Det skal være minimum 24 timer mellom avslutning og oppstart av to eksamener som i emner som er en del av den ordinære studieplanen ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Man ikke skal avholde eksamen den 18. mai og 23. desember.
Download En_bedre_eksamenstid_2.pdf