Fremtidens opptakssystem (vedtatt på SST2-22/23)

Vedtatt på Norsk studentorganisasjons sentralstyret 27. oktober 2022.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener at alle skal kunne opparbeide seg kompetanse til å søke opptak til høyere utdanning i Norge. Opptakssystemet skal gi alle like muligheter for å ta høyere utdanning, uavhengig av bakgrunn, livssituasjon og alder.  

Opptakssystemet skal være rettferdig, transparent, forutsigbart og effektivt. Det er tre sentrale komponenter i opptakssystemet - hvordan man kvalifiserer til opptak til høyere utdanning, hvordan man rangerer kvalifiserte søkere, og hvordan man organiserer opptakssystemet.  

Kvalifisering  

Krav for opptak til høyere utdanning skal normalt være generell studiekompetanse (GSK). Hovedveien for å oppnå GSK skal være gjennom videregående opplæring, men det skal også være mulig å få GSK på alternative måter som ivaretar kompetansekravene.  

Det skal være mulig med unntak fra GSK slik at det kan benyttes andre krav for opptak der det er hensiktsmessig. Kvalifisering gjennom realkompetanse, fag-/svennebrev eller tilsvarende skal være mulig, gitt at det kan begrunnes i studiets egenart og krav til forkunnskaper.  

Institusjonene skal selv kunne sette spesielle opptakskrav på enkelte studier, men kun når innholdet i studiet tilsier det. Spesielle opptakskrav skal være opptakskrav som kommer i tillegg til GSK. Det er viktig at slike krav reflekterer studiets egenart og behov for forkunnskaper for å gjennomføre utdanningen. Samtidig er det viktig å unngå for utbredt bruk av spesielle opptakskrav da dette kan gjøre opptakssystemet mindre transparent og forutsigbart.  

Dersom man ikke har kvalifisert seg for opptak til høyere utdanning gjennom den videregående opplæringen, enten fordi man mangler GSK eller ikke oppfyller spesielle opptakskrav, er det viktig å ha ordninger der man kan tilegne seg disse kvalifikasjonene. NSO mener at man bør bevare at man kan gjøre dette gjennom privatistordningen, ved at man kan ta fag man ikke har bestått eller ta nye fag.  

Rangering    

Rangering er nødvendig på studier med flere kvalifiserte søkere enn antallet studieplasser.  

Det er viktig at de som er kvalifiserte og ønsker å studere kan komme raskt i gang med studiene. Det er uheldig om de som er klare og ønsker det, må vente lenge med å komme i gang med studiene. Samtidig skal systemet legge opp til at man skal få nye sjanser.  

NSO mener at rangeringsregelverket skal innrettes slik at det er flere veier inn i høyere utdanning. Det skal være en standardisert hovedvei som gjelder for hovedandelen av studieplassene, og som baserer seg på karakterene fra videregående opplæring. Alle med vitnemål fra den videregående opplæringen skal kunne bruke hovedveien.  

Samtidig bør det være en sidevei der man kan vektlegge andre faktorer i tillegg til karakterer, som erfaring, egnethet, motivasjon og andre relevante kompetanser. Sideveien skal tilrettelegge for de som søker nye sjanser og prøver å forbedre rangeringsposisjonen sin. Alle som ønsker og er kvalifisert for opptak, skal kunne bruke sideveien.  

Tilleggspoeng eller annen vektlegging av enkeltfag skal kun telle dersom fagene er relevante for utdanningen. Dette gjelder både hovedveien og sideveien.  

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no